MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 111 | BIOTEHNOLOGIJA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj - Jun 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Br. 111 Glavni naslovi

 

PLANETA MAGAZIN NA INSTAGRAMU

MEDICINA

Gordana Tomljenović

Infekcije mokraćnih organa

Dobro hidriranje sprečava upalu bešike

Nekomplikovane mokraćne infekcije, koje se uglavnom vezuju za donji urinarni trakt, simptomski mogu da budu vrlo neprijatne, ali većina njih se efikasno leči, i jednostavnim preventivnim merama uspešno predupređuje. Nelečene ili zakasnelo dijagnostikovane mokraćne infekcije mogu, međutim, da zahvate i bubrege, a zbog blizine prostate, kod muškaraca mogu da dovedu do životno ugrožavajućih komplikacija kao što je stanje sepse, kaže dr Radivoje Lazić, specijalista urologije

Tekst

TESLA

Vladimir Jelenković

Doprinos medicini

Uloga elektriciteta u telu

Iako je Nikola Tesla u svom radu bio posvećen prvenstveno fizici, odnosno elektrotehnici, i nije bio direktno uključen u biomedicinska istraživanja, njegova otkrića i izumi značajno su doprineli utiranju puta medicinskoj fizici, posebno radiologiji i visokofrekventnoj elektroterapiji. Analiza Teslinih eksperimenta i objavljenih radova i članaka ukazuje na to da ga je duboko zanimala uloga elektriciteta u telu i kako veštački proizvedene struje mogu uticati na čovekovo zdravlje

Tekst

SUMMARY

Planeta No 111
ENGLISH Summary

  Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

BIOTEHNOLOGIJA

Ova naučna oblast u osnovi je tehnologija zasnovana na biologiji, kako glasi najjednostavnije objašnjenje pojma biotehnologije; ona koristi ćelijske i biomolekularne procese u cilju razvoja tehnologija i proizvoda koji treba da doprinose poboljšanju života i zdravlja planete. Ova oblast proučavanja i delovanja obuhvata širok sprektar tehnoloških postupaka koji koriste žive organizme ili delove njih da bi se dobio određeni proizvod; recimo lekovi, hranljive supstance, hemikalije i materijali koji ne oštećuju čovekovu okolinu, zatim biogorivo, čak i nove vrste materijala. Biotehnologija danas omogućava dobijanje novih proizvoda i tehnologija kojima se služimo u borbi protiv određenih bolesti, za smanjenje štete po čovekovu okolinu, obezbeđivanje hrane za brojno stanovništvo Zemlje; pomaže i da se energija štedi i da bude čistija.

TEMA BROJA

M. Rajković

Biotehnologija / Molekularna biotehnologija
između služenja čoveku i moguće zloupotrebe

Priroda se (ne) može pokoriti?

Živimo u epohi neslućenog tehnološkog napretka na svim poljima. Nekada su nauka i umetnost išle ruku pod ruku. Skulptura Đoke Jovanovića Nauka i umetnost iz 1942, (koju je smatrao svojim najboljim delom) još uvek u holu SANU, simbolizuje tu dugu novovekovnu tradiciju. Ali, ovo nije više vreme umetnosti. Danas bi na njenom mestu više priličila personifikacija nauke i tehnologije, dva moderna vrhovna božanstva koja, poput mitološkog Janusa, imaju dva lica.

Tekst

TEMA BROJA

M. R.

Biotehnologija / Manipulacije genima

Od preistorije do veštačke inteligencije

Biotehnologija je stara koliko i civilizacija. Istorija biotehnologije može se podeliti na tri vremenski nejednaka razdoblja: drevnu (od “zore civilazacije” do pre 1800. Godine ne), klasičnu (1800-1945) i modernu biotehnologiju (od 1945. do danas). U svom iscrpnom članku Vremenska skala biotehnologije dr Ljubiša Topisirović (Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu) većinu “biotehnoloških dostignuća” do kraja XVIII veka naziva prosto “otkrićima” ili “razvojem događaja”, zasnovanim na uobičajenim opažanjima u prirodi.

Tekst

TEMA BROJA

Miloslav Rajković

Biotehnologija i praksa

Biotehnologija u Četvrtoj industrijskoj revoluciji

Minule godine pokrenut je projekat “BIO4 kampus”, jedan od velikih projekata za koji biotehnolozi veruju da bi mogao da promeni koncept postojanja nauke u Srbiji i postane mesto gde će biotehnološke nauke oblikovati budućnost srpskog društva. Zašto Biofor i zašto baš numerička odrednica 4? Reč je o četiri naučne oblasti s prefiksom bio, kako je procenjeno, od nacionalnog političkog i ekonomskog značaja. To su: biomedicina, bioinformatika, biotehnologija i biodiverzitet. Kampus bi trebalo da poveže sve naučne i obrazovne ustanove koje se bave ovim naukama. Jedna od njih je i Katedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju (sa grupom za biomaterijale i hemijsko inženjerstvo) Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, fakulteta s najdužom tradicijom u izučavanju hemijskih i drugih tehnologija u zemlji.

Tekst

TEMA BROJA

Dr Ana Paunović

Biotehnologija / Inovacije inspirisane prirodom

I živo i neživo je “živo”

Priroda je već rešila mnoge tehnološke zagonetke - sve što treba je da učimo od nje. Jaz koji nas odvaja od prirode postupno se smanjuje. Biomimetika (biomimikrija) je naziv za kombinaciju nauka biologije, hemije, matematike i fizike u cilju proučavanja struktura i funkcija bioloških sistema kao modela za konstruisanje raznih sistema i materijala u tehnologiji. Živi organizmi su, preko prirodne selekcije, razvili dobro prilagođene strukture i materijale tokom vremena.

Tekst

TEMA BROJA

Gordana Tomljenović

Biotehnologija u medicini

Ka personalizovanom, sve preciznijem lečenju

Sa više hiljada godina praktičnog iskustva u korišćenju bioloških procesa za rešavanje problema i unapređivanje svakodnevnog života, čovek danas razvija i najsofisticiraniju, molekularnu biotehnologiju. Ona ga uvodi u medicinu budućnosti, koja već ima alate da i dijagnostički i terapijski omogući potpuno individualizovano lečenje, i eliminiše najučestalije bolesti koje pogađaju čoveka

Tekst

TEMA BROJA

D.M.

Biotehnologija / Prva ciljana terapija za biljke

Do prinosa pomoću mikroiglica

Tim američkih i singapurskih istraživača je nedavno predstavio metod koji će izmeniti poljoprivredu. Metod se može koristiti za preciznu isporuku kontrolisanih količina agrohemikalija u specifična biljna tkiva u istraživačke svrhe, ali i na terenu, kako bi se poboljšali kvalitet useva i upravljanje bolestima.

Tekst

TEMA BROJA

Dubravka Marić

Biotehnologija u ishrani

„Žuta“ biotehnologija hrani i štiti

Biotehnologija insekata, koju nazivaju i „žuta“ biotehnologija, podrazumeva primenu biotehnoloških metoda radi iskorišćavanja insekata ili molekula, ćelija, organa ili mikroorganizama dobijenih od insekata, kao proizvoda za primenu u medicini, zaštiti bilja ili proizvodnji. Postalo je jasno da med, propolis, vosak i svila nisu jedini proizvodi insekata koji mogu da posluže čoveku.

Tekst

TEMA BROJA

I.J.P.

Biotehnologija / Upravljanje robotima putem misli

Moždani signali - a komande!

Istraživači s Univerziteta za tehnologiju u Sidneju (UTS) razvili su biosenzornu tehnologiju koja omogućava upravljanje uređajima, poput robota i mašina, isključivo kontrolom mislima. Ovaj napredni interfejs mozak-kompjuter razvili su istaknuti profesor Čin-Teng Lin i profesorka Frančeska Jakopi, sa UTS Fakulteta za inženjering i informacione tehnologije, u saradnji sa australijskom vojskom.

Tekst

TEMA BROJA

Priredila Ilijana J. Pavlović

Biotehnologija / Dizajniranje i programiranje biokompjutera

Veštačka neuronska kola

Naučnici iz Izraela (University Tecnion) i SAD (Massachusets Insitute of Technology) spojili su koncept elektronskog inženjeringa i upotrebu alatki bioinženjeringa i time počeli „proizvodnju“ ćelija koje služe za izvođenje sofisticiranih funkcija. Reč je o određenoj vrsti „biokompjutera“. Istraživači sa Tehniona, izraelskog Instituta za tehnologiju, Laboratorije za sintetičku biologiju i bioelektroniku radili su zajedno sa stručnjacima Instituta za tehnologiju u Masačusetsu kako bi napravili genetske „uređaje“ predviđene za izvođenje proračuna kao što su veštačka neuronska kola. Rezultati njihovih istraživanja nedavno su objavljeni u časopisu „Nature Communications“.

Tekst

TEMA BROJA

Vesna Bosanac

Biotehnologija

Mozaik činjenica

Biotehnologija je tehnologija zasnovana na biologiji, glasi najjednostavnije objašnjenje pojma biotehnologije; ona „upreže“ ćelijske i biomolekularne procese u cilju razvoja tehnologija i proizvoda koji treba da doprinose poboljšanju života i zdravlja planete. Ova oblast proučavanja i delovanja obuhvata širok sprektar tehnoloških postupaka koji koriste žive organizme ili delove njih da bi se dobio određeni proizvod; recimo lekovi, hranljive supstance, hemikalije i materijali koji ne oštećuju čovekovu okolinu, zatim biogorivo, čak i nove vrste materijala.

Tekst

DALEKI SVEMIR

I.J.

Šta je iza crne rupe?

Nepozanata snaga iz tame

Crna rupa, kažu stručnjaci, guta sve što joj se približi, čak i fotone! To znači da se ne može videti ništa što je iza nje! Njena gravitacija je tolika jaka da savija prostor i vreme. Ipak, kako predviđa Ajnštajnova teorija relativnosti, može da se vidi zadnji deo njenog diska.

Tekst

ASTRONOMIJA

Z.B.

Voda u svemiru

Uslov za nastanak života i planeta

Jedna od tajni Sunčevog sistema: odakle voda u svemiru, možda je otkrivena pomoću jedne zvezde udaljene 1.300 svetlosnih godina od Zemlje. To je mlada zvezda V883 Orionis. Okružena je ogromnim diskom materijala, koji će se jednog dana spojiti u planete u njenoj orbiti. Astronomi su u tom disku otkrili prisustvo vodene pare koja kruži oko nje zajedno sa prašinom i gasovima a što će, verovatno, postati egzoplaneta.

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Otkrića

Najveća galaksija ikada

Krajem prethodne godine, u časopisu “Astronomija i Astrofizika” (“Astronomy & Astrophysics”) objavljena je vest da je uočena najveća radio-galaksije ikada, udaljena od naše panete oko tri milijarde svetlosnih godina. Reč je o Alkinijevoj radio-galaksiji dugoj 16,3 miliona svetlosnih godina, što znači da je reč o najvećoj poznatoj strukturi galaktičkog porekla. Iza ovog otkrića su holandski astronomi, iz opservatorije “Lajden”.

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Misija satelita “geotail”

Solarni vetrovi i magnetosfera

Posle duže od tri decenije rada, satelit "geotail", zbog kvara na jednom od snimača podataka, završava svoju svemirsku misiju. Stručnjaci američke NASA-e i japanske kompanije ISAS pokušali su da poprave satelit uz pomoć daljinskog upravljanja, ali u tome nisu uspeli pa su 18. januara o.g. objavili da je misija završena.

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Venera

Geološki živa planeta

Već pola veka naučnici nastoje da pronađu znakove vulkanskih erupcija na Veneri, što je onemogućavala gusta atmosfera oko planete. Nedavno su se poslužili snimcima davno okončane misije “Magelan” i - uspeli da pronađu dokaze za vulkansku erupciju, tokom koje se vulkan širio i menjao oblik.

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Opservatorije

Ugroženo osmatranje

Astronomi upozoravaju da povećanje broja satelita koji kruže oko Zemlje postaje ozbiljna pretnju astronomskim osmatranjima. Broj satelita u niskoj Zemljinoj orbiti više se nego udvostručio od 2019. godine kada je kompanija “SpaceX”, SAD, odjednom lansirala prvu „megakonstelaciju“ više hiljada satelita. Pošto se planiraju skora lansiranje novih internet konstelacija, jasno je da je odstojanje od 2.000 km od Zemlje postalo veoma zagušeno.

Tekst

ISTRAžIVANJE SVEMIRA

Asteroidi

Da li je život došao iz svemira?

Dva organska jedinjenja koja su neophodna živim organizmima pronađena su u uzorcima donešenim sa asteroida Rijugu. To podržava teoriju po kojoj su neki sastojci ključni za pojavu života stigli na Zemlju iz svemira, pre više milijardi godina.

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Dijamantske kiše

Tajna ledenih divova

Sudeći prema jednom novom naučnom istraživanju, ispod Neptunove i Uranove ledene atmosfere vodonika i helijuma nalazi se plašt bogat vodom, amonijakom, metanom i, možda, dijamantima!? Tj. iz plašta ovih ledenih divova, prema čvrstom jezgru padaju kiše dijamanata.

Tekst

KOSMONAUTIKA

Ivan Kremer

Nove letelice

Sve pomoću 3D

„Relativity Space“, kalifornijska svemirska kompanija, već osam godina radi na pravljenja raketa tehnologijom 3D štampe. Upotreba tehnologije 3D štampe je široko prisutna u svemirskoj industriji, kako za proizvodnju alata korišćenih u svemiru tako i za proizvodnju raketnih delova. Međutim, nijedna kompanija pre ove nije osmislila, proizvela i lansirala raketu zasnovanu na potpuno automatizovanom procesu proizvodnje na osnovu računarskog modela. Ponuda kompanije trenutno uključuje jednokratnu „Terran 1“ raketu koju pokreće njihov 3D štampani „Aeon 1“ motor. U pripremi je višekratna „Terran R“ raketa koja bi trebalo da bude spremna do 2024. godine. Nju će pokretati novi „Aeon R“ motor.

Tekst

ISTRAŽIVANJE SVEMIRA

Dragan Lazarević

Misije na „crvenoj planeti”

Potraga za metanom

Od svih planeta i satelita Sunčevog sistema Mars najviše zaokuplja pažnju naučnika i radoznalost velikog broja ljudi. Razlog za to je što su fizički uslovi najpogodniji (odnosno najmanje nepogodni) za naseljavanje ljudske populacije u odnosu na ostale susedne svetove a postoji i osnovana pretpostavka da je, u dalekoj prošlosti, imao gušću, vlažniju i topliju atmosferu koja je omogućavala postojanje nekih primitivnih oblika života.

Tekst

HIGH TECH

DRONOVI, BOJE, LASERI, SAOBRAĆAJ,
KOSMONAUTIKA I NANOTEHNOLOGIJA

Kompanija DJI, poznat proizvođač dronova namenjenih filmskoj i video produkciji, predstavila je svoj novi proizvod “Inspire 3”. Novi dron će se u prodaji naći početkom juna, a njegova cena će iznositi 16499 dolara. DJI Inspire 3 ima impresivne karakteristike. Njegova glavna kamera je “Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera” koja obezbeđuje 8K video, poseduje dvostruki ISO koji garantuje jasne snimke i pri veoma slabom osvetljenju, a kompatibilna je sa velikim brojem različitih objektiva. Sa više od 14 koraka dinamičkog raspona, kamera vešto rešava problem svetlosti i senke, odnosno nepovoljnog kontrasta - što je često veliki problem a naročito tokom snimanja tokom izlaska i zalaska sunca. Dron poseduje Tilt Boost i Pan strukture od 360 stepeni.

Tekst

TESLA

Div Smiljana 7. - NASTAVAK

1881. U trenutku kada su se upoznali, Edison je imao 37 godina i izabran je za potpredsednika Američkog instituta elektroinženjera (American Institute of Enginers, AIEE). Tomas Alva Edison (1847-1931) poticao je iz siromašne porodice. Kao dečak izdržavao se prodavanjem novina i slatkiša po vozovima. Sa 10 godina, u očevom podrumu počeo je da se bavi tehničkim izumima. Nije se školovao. Radio je kao telegrafista za “Vestern Junion” od 1862. do 1868. Napravio je mašinu koja je mogla da šalje četiri telegrafske poruke jednom žicom. Taj izum prodao je konkurenciji, Džeju Guldu za preko 100.000 dolara. Od tih para napravio je laboratoriju, 1876, u Menlo parku, u Nju Džersiju. U životu je prijavio 1.093 patenta.

Tekst

EKOLOGIJA

Z.B.

Inovativni vagon za hvatanje CO2

Spasonosno vozilo

Američka startap kompanija “CO2Rail” demonstrirala je mogućnost železničkog saobraćaja da učestvuje u borbi sa klimatskim promenama: njihov tim je izumeo vagone koji bi na godišnjem nivou mogli da odstrane do tri hiljade tona ugljen-dioksida iz atmosfere.

Tekst

MATEMATIKA

Borka Marinković

Zanimljivi svet brojeva i teorija

Najlepši rezultati

Umesto pokušaja da definiše lepotu u matematici, američki matematičar Dejvid Vels je izabrao 24 teoreme i objavio ih u listu „The Mathematical Intelligencer“. Tom prilikom je zamolio čitaoce da ih ocene ocenom od 1 do 10. Na osnovu rezultata objavio je rang-listu .

Tekst

VELIKI UMOVI

KONRAD LORENC, HIPOKRAT i ILON MASK

Konrad Lorenc bio je jedan od najistaknutijih prirodnjaka, etologa i psihologa 20. veka, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu.Grčki lekar Hipokrat, nazvan „ocem moderne medicine“, rodio se na ostrvu Kos oko 460.godine p.n.e. a umro je u Larisi oko 380. godine p.n.e, prenevši potonjim generacijama nasleđe izuzetne vrednosti. Hipokrat je prvi koji je medicinu odvojio od magije, religije i filozofije. Uveo je medicinsku metodologiju i postavio načela etike na kojima se temelji i današnja lekarska praksa.Ilon Mask (1971) je dete kanadske manekenke i bogatog južnoameričkog inženjera. U detinjistvu je toliko sanjario o pronalascima da su roditelji morali da ga odvedu kod lekara kako bi mu proverili sluh. Za računare se zainteresovao kao desetogodišnjak; sam je naučio da programira, a kao dvanaestogodišnjak je prodao svoj prvi softver-igricu “Blastar”.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

NEUROLOGIJA

Novi biomarker, i bolja terapija multiple skleroze

Degeneracija mijelina, izolacionog omotača koji je neophodan za brzu komunikaciju između nervnih ćelija, kao i neuroinflamacija, značajna su obeležja multiple skleroze (MS) i srodnih neurodegenerativnih poremećaja. Dosad se, međutim, malo znalo o preciznim molekularnim koracima kojima demijelinizacija dovodi do gubitka neurona i glija, dveju glavnih vrsta moždanih ćelija. Odgovor na to pitanje sad nudi studija Instituta za neurološka istraživanja Jan i Dan Dankan (Duncan NRI) pri Teksaškoj dečjoj bolnici, koja je nedavno objavljena u časopisu Cell Metabolism.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

BIOELEKTRONIKA

Struja brže vida rane

Manje povrede tkiva kod većine ljudi ne dovode do ozbiljnih komplikacija, ali njihovo zarastanje može da bude otežano kao posledica mnogih uobičajenih bolesti. Kod osoba sa dijabetesom, povredama kičme ili sa slabom krvnom cirkulacijom, povećan je rizik od pojave hroničnih rana; štaviše, one su ogroman zdravstveni problem o kome se malo govori, a na duže staze mogu da dovedu i do ozbiljnih posledica kao što su amputacije. Grupa istraživača sa švedskog Čalmers (Chalmers) univerziteta za tehnologiju i nemačkog Univerziteta u Frajburgu, razvila je metodu koja koristi električnu stimulaciju kako bi ubrzala proces zarastanja rana, čineći da one zarastaju čak tri puta brže.

Tekst

VESTI IZ MEDICINE

GENETIKA

Vežbanje kao lek za rak

Poznato je da fizičko vežbanje donosi mnoge dobrobiti, ali novo istraživanje australijskog Univerziteta Edit Kauan (ECU) otkrilo je koliko ono može da bude kritično važno čak i za ljude sa uznapredovalim rakom, piše američki Science Daily.

Tekst

EGZOTIČNI NARODI

O.K.

Japi u Mikroneziji

Kamen, školjke i ogrlice kao novac

Mikronezija je podregion Okeanije u okviru koga jedan od četiri glavna arhipelaga predstavljaju Karolinska ostrva, gde postoje dve samostalne i međunarodno priznate države: Palau i Savezne Države Mikronezije. Ova potonja ime četiri države kao teritorijalne celine u svom sastavu. Najzapadnija od njih se zove Jap. Pored države, Jap označava i grupu ostrva koja se u njoj nalaze. U 10. veku tu je stvorena moćna japska država koja je ovladala prostranim teritorijama u tom delu sveta.

Tekst

ŽIVE VRSTE

Dr Ana Paunović

Neuništivi vodeni medvedi

Sa radijacijom svemira

Vodeni medvedi ili tardigradi (lat. Tardigrada) su mala grupa sićušnih beskičmenjka sa celomom (miksocel), koji žive na kopnu, u slatkim vodama i veoma malo u morima. Tardigradi su prvi put otkriveni 1773. godine od strane nemačkog zoologa Johana Gecea, a ime dobijaju tri godine kasnije, od latinske reči tardigrada što znači spor hodač. Brzina kretanja je 2mm u minutu.

Tekst

FAUNA

Dr Ana Paunović

Prolećni razvoj vrsta

Pravi mladunci i lažno mleko

U celokupnom životinjskom carstvu samo jedna grupa hrani svoju mladunčad mlekom: sisari. Mleko koje luče sisari zove se pravo mleko. Iako je konzumiranje mleka tipična odlika sisara, postoji još vrsta koje se hrane mlekom na početku života. Ipak, to mleko stručnjaci nazivaju „lažnim“. To „lažno mleko" nije ni nalik kravljem, kozjem, ili recimo ljudskom mleku, niti se proizvodi na isti način, ali služi za istu namenu: da ojača mladunce i prehrani ih dok ne mogu da se brinu o sebi.

Tekst

IŠČEZLE VRSTE

O.K.

Trilobit iz kambrijuma

Krupni, izdeljeni i bodljikavi...

Trilobiti su jedan od najstarijih taksonomskih rangova zglavkara koji su postojali na planeti. Pojavili su pre 521 miliona godina, a sve su izumrle pre oko 252 miliona godina. Jedan od najkarakterističnijih i najvećih predstavnika trilobita živeo je u periodu kambrijuma, od pre oko 538 do pre oko 485 miliona godina.

Tekst

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

O.K.

Novčić iz Mejna

Četiri veka pre Kolumba

Nova Engleska je američki region koji obuhvata šest država. Najistočnija od njih je Mejn. U toj državi je gradić Bruklin. Na širem području tog slabo naseljenog mesta je arheološki lokalitet Godard, koji potiče iz preistorije i gde su inače pronađeni brojni kameni i bakarni predmeti. Krajem 11. veka, Norveškom je vladao kralj Olaf Haraldson ili Olaf III, vladar-pomiritelj koji je uvećao moć svoje države i kome se pripisuje osnivanje Bergena koji je danas drugi najveći grad u toj zemlji. Na lokalitetu Godard u Mejnu je 1957. otkriven novčić od srebra. Pronalazač je bio lokalni areheolog amater Gej Melgren.

Tekst

PALEONTOLOGIJA

Dr Barbara Radulović, viši naučni saradnik

Najskuplji puževi na svetu

Retki i neočekivano skupi

Puževi spadaju u jednu od najraznovrsnijih životinjskih grupa, kako po svom izgledu i veličini, tako i po načinu života i sredinama koje naseljavaju. Pripadaju najbrojnijoj grupi u okviru mekušaca. Do sada je opisano više od 62.000 savremenih vrsta što je oko 80% u odnosu na ukupan broj svih savremenih mekušaca. Međutim, procenjuje se da je ukupan broj vrsta znatno veći i da se kreće od oko 40.000 do oko 100.000, dok je oko 13.000 imena dato za rodove za savremene i fosilne puževe. Njihova osnovna karakteristika je da poseduju spoljašnji skelet tj. ljušturu koja štiti i podupire meko telo.

Tekst

GEOLOGIJA

Prof. dr Draženko Nenadić
Prof. dr Katarina Bogićević

Zašto je Zemlja bogata mineralima?

Minerali su prirodna jedinjenja nastala različitim prirodnim (geološkim) procesima, pri čemu su određenog hemijskog sastava, imaju strogo uređenu atomsku strukturu i karakteristične fizičke osobine. Osnovne karakteristike minerala ne čini samo njihov hemijski sastav već i njihova struktura - kristalna rešetka. Na taj način dva minerala mogu biti ista po hemijskom sastavu, ali imaju različitu kristalnu rešetku, što im daje potpuno drugačije fizičke osobine, kao što su, na primer, grafit i dijamant. Smatra se da postoji preko 5300 poznatih mineralnih vrsta, od kojih je preko 5230 odobrila Međunarodna mineraloška asocijacija.

Tekst

PISMA

Oliver Klajn

Astečko pismo

Rebusi, kamenje i kaktusi za prestoni grad

U Meksiku i u četiri države Srednje Amerike živi narod Nahua. Njihov ogranak bili su Asteci. Danas ima oko tri miliona pripadnika naroda Nahua. Veruje se da potiču sa područja današnjeg severozapadnog Meksika odakle su, sredinom prvog milenijuma, došli u središnji deo države koja u naše vreme ima najveći broj korisnika španskog jezika. Naselili su se uz Meksičku dolinu. Istovremeno su ogranci ove etničke zajednice naselili više teritorija u Centralnoj Americi.

Tekst

OKO PLANETE

Glaciologija

Ugroženi uzorci leda na Arktiku

Istraživači iz Italije, Norveške i Francuske pokrenuli su naučni kamp na norveškom arhipelagu Svalbardu, u nameri da ispitaju i sačuvaju osnovne podatke o ledu i analiziraju uslove koji su nekada davno vladali u tom prostoru. Da bi to postigli, nameravaju da cevima dužine do 125 m vade zamrznute geohemijske tragove stare do tri veka. Analizom hemijskog sastava dubokih „ledenih jezgara“, naučnici će, veruju, doći do podataka o uslovima kakvi su nekada vladali u toj životnoj sredini.

Tekst

OKO PLANETE

Malo poznata priroda

Odbrana preuzimanjem likova

Dana 24. aprila 1185. došlo je kod Danoure, u Japanskom moru, do pomorske bitke između klana Heike i klana Gendži. Heike, brojno slabiji, nadvladani su i mnogi ratnici su nestali u moru. Svake godine 24. aprila obeležava se dan sećanja na nastradale.

Tekst

OKO PLANETE

Fitologija

Zvuci biljaka

Stručnjaci Univerziteta u Tel Avivu objavili su u naučnom časopisu “Cell” nalaze do kojih su došli tokom proučavanja biljaka i naveli da biljke emituju različite zvukove, što zavisi od nedostatka vode, zaraze nekim virusom ili fizičkog oštećenja. Tokom proučavanja primećene su promene zvučnih talasa, naročito onih koji dolaze iz paradajza, duvana i kaktusa. Ovo je samo dopuna ranijim istraživanjima kojima je utvrđeno da biljke reaguju na promene u okruženju, a naročito na one koje u njima izazivaju stres posle kojeg gube zelenilo, opadaju im listovi i venu. Kada ih napadnu insekti, neke biljke se “poveravaju” jedna drugoj tako što oslobađaju isparlјive supstance, a neke vrste cveća pojačavaju koncentraciju šećera u svom nektaru, neposredno pošto “čuju” zujanje insekata oprašivača.

Tekst

OKO PLANETE

Geofizika

Velika anomalija koja raste

Neobična anomalija u magnetskom polju Zemlje proteže se nebom između Južne Amerike i jugozapadne Afrike. Ova pojava, nazvana Južnoatlantska anomalija, već godinama zabrinjava naučnike. Kako se navodi u časopisu “Sajens Alert” (“Science Alert”), sateliti i letelice su u opasnosti zbog smanjene snage magnetskog polja unutar anomalije pošto to za posledicu ima dodatno izlaganje naletima čestica Sunca.

Tekst

OKO PLANETE

Venetski inženjering

Od muškog para - dva živa mladunca

Naučnici sa Univerziteta u Osaki (Japan) su od ćelija kože dve muške jedinke miša uspešno stvorili potomstvo! Ćelije uzete iz repova odraslih muških miševa sadrže jedan X i jedan Y hromozom - pretvorene su u ćelije koje su naučnici reprogramirali u embrionalno stanje. Takve ćelije, navode japanski naučnici, mogu se razviti u bilo koju vrstu ćelija i mogu da se potom koriste u biološkim istraživanjima, za istraživanja ljudskih bolesti i pronalaženje lekova. Proces genetskog inženjeringa koji uvodi specifične gene za stvaranje ćelija koje se ponašaju kao embrionalne matične ćelije prvi je uveo nobelovac Šinija Jamanaka.

Tekst

OKO PLANETE

Veštačka inteligencija

Šta će zameniti AI?

Grupa profesora sa univerziteta u Njujorku i u Pensilvaniji nedavno su objavili rad koji ima naslov „Kako će jezički chat sistemi (kao što je ChatGPT) uticati na profesije i industriju?“ Time su skrenuli pažnju javnosti na promene koje donosi napredak AI. Kako se navodi na portalu Futurism, novi dometi veštačke inteligencije najviše će ugroziti zaposlene u telemarketingu i profesore koji u srednjim školama predaju jezike, književnost i istoriju. Takođe, ono gde će AI dominirati biće pravo i finansijski sektor.

Tekst

OKO PLANETE

Praistorija

Pobegli od ledenog doba

U jednoj studiji, nedavno objavljenoj u časopisu “Nejčer” (“Nature”) navodi se da su nemački istraživači (Univerzitet Tubingem) proučili 116 novih genetskih uzoraka ljudske vrste i dodali ih zbirci od 240 obrađenih uzoraka, starih 45.000-5.000 godina. Ta istraživanja pokazuju da su praistorijski ljudi, lovci-skupljači koji su dominirali Evropom pre 30.000 godina, tražili utočište od poslednjeg ledenog doba u toplijim krajevima: međutim, izgleda da su preživeli samo oni koji su se sklonili na Iberijsko poluostrvo.

Tekst

OKO PLANETE

Paleovirusi

Buđenje posle 48.500 godina

U jednoj nedavno objavljenoj studiji, francuski istraživač Žan-Mišel Klaveri i njegovi saradnici navode da su uspeli da izoluju i ožive nekoliko drevnih virusa iz permafrosta, uključujući i džinovski soj virusa (Pitovirus) pronađen u uzorku permafrosta koji sadrži dosta mamutske vune.

Tekst

OKO PLANETE

Arheologija

Otkriveno više od 2.000 mumificiranih glava životinja

U hramu Ramzesa II, u gradu Abidosu na jugu Egipta, nedavno je otkriveno više od dve hiljade mumifikovanih glava ovnova iz doba Ptolomejida. Iskopavanja na tom arheološkom lokalitetu, poznatom po hramovima i nekropolama, vrše arheolozi sa Univerziteta Njujork. Do sada su otkrili veliki broj mumija ovaca, pasa, koza, krava, mungosa i gazela. Ovi nalazi omogućiće da se sazna više o hramu Ramzesa II i onome šta se dešavalo između izgradnje hrama za vreme Šeste dinastije Starog kraljevstva (2374-2140. godine pne) i perioda Lagida, odnosno Ptolemejida (323-30. godine pne).

Tekst

OKO PLANETE

Satelitska osmatranja

NASA meri zagađenja

Početkom aprila, sa kosmodroma u Floridi lansiran je satelit koji će meriti aero-zagađenja iznad Severne Amerike. Radi iz sata u sat i osmatra deo po deo kontinenta. Suština ovog poduhvata je da stanovništvo na Zemlji bude pravovremeno upozoravano na pomeranja zagađenih vazdušnih masa, da se bolje postave detektori na tlu i da se pojačaju istraživanja uticaja atmosferskh zagađivača na zdravlje.

Tekst

OKO PLANETE

Seizmika

Skriveno srce Zemlje

Jedno nedavno naučno istraživanje pokrenulo je pretpostavke o tome da su seizmički talasi zemljine kore pokazatelji mogućnosti da naša planeta ima "skrivenu komoru (srce)", piše američki “Sajens njuz” (Science News). Naučnici su otkrili najdublje unutrašnje jezgro Zemlje koristeći vrstu seizmičkog talasa koji putuje kroz jezgro i odbija se napred-nazad kroz unutrašnjost. U istraživanju su kombinovali podatke o zemljotresima jačine šest ili više stepeni po Rihteru, koji su se dogodili tokom poslednje decenije širom sveta.

Tekst

OKO PLANETE

Tektonikae

Raspad Afrike?

Na osnovu navoda u tekstu naučnika sa Univerziteta Kalifornija, koji je objavljen u časopisu “Geophysical Researche Letters”, dva velika dela "crnog kontinenta" se polako razdvajaju, što bi za posledicu moglo imati nastanak novog okeana. To bi značilo da bi zemlje koje su sada kontinentalne (Uganda i Zambija, na primer) za nekoliko miliona godina mogle imati obale?

Tekst


SADRZAJ PLANETA Br 111

 

ČASOPIS PLANETA Br 111

 SARADNICI NA BROJU

Katarina Bogičević, Vesna Bosanac, Vladica Božić, Milan Gnjatović, Ibrahim Hadžić, Ilijana Jakšić, Ilja Slani, Vladimir Jelenković, Gordana Jovanović, Oliver Klajn, Sana Knežević, Ivan Kremer, Dragan Lazarević, Dubravka Marić, Borka Marinković, Vladimir Milojević, Maja Miljević-Đajić, Draženko Nenadić, Ana Paunović, Barbara Radulović, Zorana Stanić, Sanja Stanković, Miomir Tomić, Gordana Tomljenović, Ljubiša Topisirović, Zoran Šević


Dostupno na digitalnom formatu www.novinarnica.net

Direktor: Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Gaon
Pomoćnik glavnog urednika: Miloslav Rajković
Likovno-grafički urednik: Studio Platinum, Beograd
Fotografije: Mileta Mirčetić
Naslovna strana: Marija Miljković
Internet, Instagram i Facebook page: Marija Miljković

IZDAVAČ I OSNIVAČ : " Belmedia" d. o. o. © All rights reserved
DISTRIBUCIJA: Global Press d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa 24, 011/276-4538 i 276-9301
ŠTAMPA: "Birograf", Atanasija Pulje 22, 11080 Zemun 011/307-50-55

 

Sledeći broj izlazi 1. jula 2023.


  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 116
Planeta Br 116
Godina XXI
Mart - April 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA