MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 99 | MALA NEBESKA TELA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 99
Planeta Br 99
Godina XVIII
Januar-Februar-Mart 2021.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IZLOŽBE

 

D. M.

Energetika

I oni su menjali svet

 


Izložba ''Srpski naučnici u energetskoj elektronici'', u organizaciji Akademijskog odbora za energetiku SANU, Odeljenja tehničkih nauka SANU i Galerije nauke i tehnike SANU, prikazala je pravac razvoja struke, tehnološke izazove, nastavne i obrazovne aspekte energetske elektronike i elektronske energetike.

IZLOŽBE

Razvoj elektroenergetike ukazuje na to da će značaj uređaja energetske elektronike u mrežama 21. stoleća moći da se poredi sa važnošću Teslinih izuma i naizmeničnih struja u električnim mrežama s kraja 19. veka. I dok se elektroenergetika ubrzano menja i sve više postaje elektronska energetika, višedecenijski napori i međunarodno priznati doprinosi domaćih stručnjaka u ovoj oblasti, ostaju nedovoljno poznati široj javnosti.

IZLOŽBE

IZLOŽBE

IZLOŽBE

Zato su u Galeriji nauke i tehnike SANU, između 23. decembra i 13. februara, predstavljeni značajni naučni doprinosi akademika Ilije Obradovića, akademika Petra Miljanića, profesora Vladana Vučkovića, profesora Slavoljuba Marjanovića, profesora Vojislava Stefanovića, profesora Dejana Šrajbera, profesora Slobodana Ćuka, profesora Dušana Borojevića, profesora Milana M. Jovanovića, dr Lasla Hubera, profesora Vladimira Katića, profesora Emila Levija, profesora Dragana Maksimovića, profesora Slobodana N. Vukosavića, dr Vlatka Vlatkovića, profesora Predraga Pejovića, braće dr Nikole Čelanovića i dr Ivana Čelanovića, profesora Petra J. Grbovića, dr Igora Cvetkovića i profesora Dražena Dujića. Tekstualni i multimedijalni sadržaji i brojni eksponati poslužili su kao ilustracija razvoja energetske elektronike, ali i kao sredstvo da se osvetle uloga koju su imali (i još uvek imaju), srpski naučnici i stručnjaci, uz osvrt na razvoj nastave iz oblasti energetske elektronike i na njenu primenu kod nas i u svetu.

IZLOŽBE

Mnoga ključna rešenja, koja su bitno odredila pravce razvoja energetske elektronike tokom poslednjih pedesetak godina, nastala su u laboratorijama naših istraživača. Značaj njihovih dostignuća se može uporediti sa doprinosom koji su srpski stručnjaci dali elektrotehnici pre jednog stoleća. U drugoj polovini prošlog veka su se mnogi talentovani mladi ljudi bavili istraživanjem u oblasti energetske elektronike, a njihov udeo u svetskoj grupaciji energetskih elektroničara je višestruko nadmašivao očekivanja. Na veliko interesovanje za energetsku elektroniku tada su svakako uticali rad Nikole Tesle i njegova prepoznatljivost u svetu, ali i činjenica da su se pitanja laboratorijskog prostora i opreme rešavala daleko lakše nego u drugim granama tehnike. Ipak, na broj i uspešnost srpskih naučnika u oblasti energetske elektronike presudno su uticali njihov talenat i posvećenost. Mnogi naši stručnjaci za energetsku elektroniku su ime i ugled stekli u poznatim međunarodnim kompanijama i na vodećim univerzitetima, a danas uglavnom žive i rade u inostranstvu, gde značajno doprinose razvoju elektronske energetike u svetu.

Osnov životne udobnosti

Energetska elektronika koristi poluprovodničke naprave za pretvaranje i usmeravanje električne energije, a njeni uređaji u električnim mrežama preuzimaju  ulogu transformatora i generatora. Savremeni izvori i potrošači su povezani na mrežu putem uređaja energetske elektronike koji omogućavaju efikasnije korišćenje energije i sigurnije snabdevanje. Razvoj poluprovodničkih prekidača (kao što su tiristori i prekidački tranzistori), sredinom 20. veka je ubrzao razvoj energetske elektronike i omogućio projektovanje prvih energetskih pretvarača za industrijske primene.
Bez energetske elektronike je nemoguć rad aparata za domaćinstvo, informaciono-komunikacionih uređaja, obnovljivih izvora energije, proizvodnih procesa, drumskih i šinskih vozila, vojne i medicinske opreme, odnosno svih tehnoloških dostignuća koja omogućavaju ili olakšavaju život i rad čoveka 21. stoleća. Energetska elektronika predstavlja ključni oslonac četvrte industrijske revolucije, koja je nezamisliva bez elektronskog upravljanja procesima razmene, transformacije i skladištenja energije.

 

D. M.

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA