MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 95 | PERIODNI SISTEM ELEMENATA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 95
Planeta Br 95
Godina XVII
Mart - April 2020.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 95
Mart 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

NEUROLOGIJA

Novi pogled na Alchajmerovu bolest

 

Naučna zajednica odavno veruje da je beta-amiloid, protein koji može da se nakuplja i formira lepljive plakove u mozgu, prvi znak Alchajmerove bolesti. Beta-amiloid tada dovodi i do drugih promena u mozgu, uključujući neurodegeneraciju, pa na kraju i probleme sa razmišljanjem i pamćenjem. Ali, jedna nova studija dovodi u pitanje ovu teoriju, sugerišući da se suptilne promene u razmišljanju i pamćenju možda događaju pre, ili se događaju uporedo sa razvojem amiloidnih plakova.
Prema studiji objavljenoj u časopisu Američke akademije za neurologiju, otkrivene su suptilne razlike u razmišljanju i pamćenju kod ispitanika u studiji, i utvrđeno je da je kod tih učesnika istraživanja tokom vremena dolazilo do brže akumulacije amiloida, što sugeriše da amiloid ne mora nužno da bude  prvi u procesu razvoja Alchajmerove bolesti, odnosno da fokus istraživanja možda treba prebaciti i na druge moguće ciljeve.
Istraživanje je obuhvatilo 747 osoba prosečne starosti 72 godine, koji su podvrgavani neuropsihološkim testiranjima i kod kojih su mereni određeni parametri, uz redovno godišnje praćenje tokom četiri godine istraživanja. Nakon obrade rezultata prema uzrastu, obrazovanju, polu, genetskom riziku za Alchajmerovu bolest, kao i nivou amiloida na početku studije, utvrđeno je da su osobe sa suptilnim promenama u razmišljanju i memoriji imali brže nagomilavanje amiloida u poređenju sa ljudima sa normalnim vrednostima tih parametara. Takođe, oni su imali i brže stanjivanje entorinalnog korteksa, moždane regije koja je vrlo rano pogođena Alchajmerovom bolešću.
Iz prethodnih istraživanja se zna da još jedan biomarker Alchajmerove bolesti, protein nazvan tau, pokazuje konzistentnu vezu sa razmišljanjem i simptomima pamćenja. Potrebno je još istraživanja da se utvrdi da li je tau već prisutan u mozgu kad suptilne promene u razmišljanju i pamćenju počinju da se pojavljuju. Naučnici ističu da je nova studija pokazala metodu za uspešno otkrivanje suptilnih promena u razmišljanju i pamćenju, pre ili tokom faze, nakupljanja  amiloida, što bi moglo da pomogne razvoj neinvazivnih skrininga za rano otkrivanje rizika za oboljevanje od Alchajmerove bolesti.

VESTI IZ MEDICINE

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete

» 10 GODINA PLANETE

free counters Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 93
Planeta Br 91
Godina XVII
Novembar - Decembar 2020.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2020 PLANETA