MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 76
Planeta Br 76
Godina XIV
Januar. 2017 - Februar. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IŠČEZLE VRSTE

 

O. K.

Pleziosaurus

Lažna Nesi

IŠČEZLE


Početkom dvadesetih godina 19. veka, kostur ovog gmizavca otkrila je Engleskinja Meri Ening, lovac na fosile i paleontolog amater. Do otkrića je došlo u sloju sedimentnih stena koji se zove Lias i koji je karakterističan za velika prostranstva u zapadnoj Evropi, prevashodno u Britaniji, Nemačkoj i zemljama Beneluksa. Rod su, nedugo potom, imenovali engleski geolozi Konibir i De La Beš. Nazivom koji su odredili želeli su da istaknu razliku između pleziosaurusa i ihtiosaurusa, koji je takođe bio morski gmizavac a čiji je kostur otkriven nešto ranije, u istom sloju stena. Niz nalaza sa jugozapada Engleske podstakao je Konibira i De la Beša da rod nazovu grčkim rečima plesios i sauros, što znači: blizu i gušter. Poenta je u znatno većoj sličnosti pleziosaurusa sa drugim gmizavcima, ne samo sa ihtiosaurusom. Živeli su u ranoj fazi geološkog perioda Jura, u razdoblju koje obuhvata vreme između 201 i 145 miliona godina p.n.e.
Pleziosaurusovo čulo sluha bilo je vrlo razvijeno i slično kao kod delfina ili kita. Glava ove životinje je bila mala a lobanja uska i trouglasta. Imala je igličaste zube jednostavne građe koji su bili blago nagnuti i zaobljeni. Više od 20 zuba je bilo i u gornjoj i u donjoj vilici. Nozdrve su bile bliže očima nego vrhu njuške. Očne duplje su bile približno kružnog oblika.
Oči su im se nalazile na obe strane glave. Gledali su nagore, što je omogućavalo iznenadne napade na potencijalne žrtve iznad njih. Pleziosaurus je bio dugačak oko 3, 5 m, težina mu je bila oko 450 kg. Uprkos tolikoj masi uspevao je da se kreće brže od 16 km/h. Uspravljao se do visine od 1 m.
Vrat mu je bio tanak i prilično dugačak. Dužina vrata je omogućavala da iznenada napadne žrtve iz daljine. Nasuprot tome, rep je bio dosta kratak. Između repa i vrata je bio široki trup sa četiri peraja koja su podsećala na vesla. Pleziosaurus je imao glatku kožu, zahvaljujući kojoj su se lakše kretao kroz vodu. Hranio se danas izumrlim mekušcima čiji su nazivi belenmiti i amoniti. Uz to, jeo je ribe koje su, u vreme kada je ova vrsta živela, bile dostupne. Oblik vilice i oštrina zuba su olakšavali da se dočepa sitnih životinja u vodi, kojima je bilo gotovo nemoguće da pobegnu.
Mozak ove životinje je bio prilično mali u srazmeri sa veličinom tela i u poređenju sa drugim bićima iz vremena Jure. Nerođena mladunčad su dostizala tre ćinu veličine odrasle ženke. Zna se da su rađali jednog mladunca, ali detalji dolaska potomstva na svet nisu poznati. Ostaje nepoznato i da li su polagali jaja na kopnu ili se sve oko porođaja odvijalo u vodi.
Neretko su gutali kamenčiće da bi olakšali mišićima želucu da vare veći plen. Zna se da pleziosaurus nije bio građe koja omogućava brzo plivanje poput nekih drugih morskih gmizavaca iz tog doba.
Ima zoologa koji veruju da se ova životinja pona šala slično fokama, tj. da je retko izlazila iz vode na kopno. Protivnici ove teze smatraju da, zbog telesnog odlika i veličine, pleziosaurus nije mogao da boravi dugo na kopnu i da su kretanje po zemlji i povratak u vodu bili teško ostvarivi i rizični.
Život pleziosaurusa uglavnom se odvijao u plitkim vodama, blizu obale. Oko ovog stvorenja nastalo je više mitova od kojih je najčuveniji onaj koji ga vezuje za čudovište iz Loh Nesa, u Škotskoj, poznato po imenu Nesi. Po četkom tridesetih godina prošlog veka uočena je sličnost između izumrlog morskog gmizavca i mitskog stvorenja. Navodno bi, po ovoj teoriji, hladna voda iz škotskog jezera odgovarala pleziosaurusu. To jezero je, međutim, dobilo današnji oblik milionima godina posle nestale vrste gmizavca a prošlo je i dvadeset hiljada godina kada je bilo potpuno smrznuto. Pored toga, naučna analiza kostiju vrata opovrgla je primamljivu ali neutemeljenu teoriju o tome da je čudovište iz Loh Nesa zapravo pleziosaurus.

IŠČEZLE


 

 

 

O. K.

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 107
Planeta Br 107
Godina XIX
Septembar-Oktobar 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA