MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 75
Planeta Br 75
Godina XIII
Septembar. 2016 - Oktobar. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VANZEMALJCI

 

Nastanjive zvezde

„Wow signal“ Poreklo: komete ili vanzemaljci

Astronomi koji su koristili čuveni Big Ear (Veliko uvo) radio-teleskop Ohajo univerziteta, 15. avgusta 1977. uhvatili su snažan signal iz kosmosa. Neki veruju da je to bio prvi prijem vanzemaljskog emitovanja. Sada se čini da se radilo o ne- čem običnijem: izvor signala su možda bile dve komete u prolazu...
Signal, poznat kao „Wow signal“, prema belešci astronoma Džerija Ehmana (Jerry Ehman) koji ga je uhvatio, primljen je na 1420 megaherca, što odgovara talasnoj du- žini od 21 cm. Oni koji tragaju za vanzemaljskim porukama su dugo smatrali da je to dobro mesto za traganje, budući da je reč o jednoj od osnovnih frekvencija na kojoj atomi vodonika lako prodiru kroz atmosferu.
Međutim, prošlo je 40 godina a nikada se više nije čulo ništa slično. Analizama signala odbačena je mogućnost da ga je emitovao neki satelit, a eho signal sa površine Zemlje nije bio moguć zato što pravila zabranjuju emitovanje na toj frekvenciji.
Jačina signala je rasla i padala u toku 72 sekunde, što je dužina vremena u kojem Veliko uvo, zbog Zemljine rotacije, može da zadrži predmet posmatranja u svom polju. To je značilo da je signal sigurno došao iz vasione. Šta je to onda moglo da bude?
Antonio Paris, profesor astronomije na St. Petersburg koledžu na Floridi, smatra da je signal mogao da stigne sa jedne ili više kometa u prolazu. On pominje dva moguća „sumnjivca“ poznata kao 266P/Christensen i P/2008 Y2 (Gibbs).
“Došao sam do te ideje dok sam vozio auto i pitao se da li nebesko telo, koje se dovoljno brzo kreće, može da bude izvor signala“, kaže on.

Vanzemaljci


Oblaci vodonika

Komete oslobađaju mnogo vodonika dok se obrću oko Sunca. To je zato što ultra ljubičasti zraci razbijaju njihovu zamrznutu vodu, stvarajući oblak gasa koji se prostire milionima kilometara oko same komete.
Ako su komete prolazile ispred Velikog uveta 1977. generisale bi naizgled kratkoročan signal, zato što je taj teleskop (sada van upotrebe) imao fiksirano polje osmatranja. Traganje u tom istom prostoru - što su kasnije činili drugi radio teleskopi - nije moglo ništa da postigne. Lociravši položaj tih kometa u ono vreme Paris kaže da se mogući izvor „Wow signala“ nalazio tač- no između pozicija na kojima su se one nalazile. Ni jedna od tih kometa nije bila poznata 1977. Obe su otkrivene tokom prošle decenije, što znači da niko nije mogao da pomisli da traga za njima. Verovatnoća da ih ma koji teleskop slučajno uoči u prostoru „Wow signala“ bila je beznačajno mala.
Da bi proverio ovu ideju, Paris predlaže posmatranje istog dela vasione kada se one vrate. Kometa 266P/ Christensen će prva proći tim prostorom, 25. januara 2017, a zatim će P/2008 Y2 (Gibbs), proći 7. januara 2018. Analiza signala vodonika tih kometa trebalo bi da pokaže da li je on u pravu.

Izražene sumnje

Neki istraživači su skeptični i smatraju da nije jasno da li komete oslobađaju dovoljno vodonika da se generiše nešto poput „wow signala“. Džejms Bauer (James Bauer) iz Jet Propulsion laboratorije u Pasadeni, Kalifornija, slaže se da vodonik sa kometa može dosta daleko da se raširi, ali je ipak mišljenja da signal ne bio bio dovoljno jak.
“Ako su komete u stanju da emituju radio-signale na 21 cm, čudi zašto one na tim talasnim dužinama nisu češće uočene“, kaže on.
Paris kaže da će buduća posmatranja potvrditi da li je u on pravu. Jedna od najvažnijih činjenica odnosi se na brzinu kretanja kometa kroz vasionu. Ako se kre- ću suviše sporo, tada bi Veliko uvo uhvatilo još jedan signal 24 časa kasnije, kada bi se one vratile u isti prostor njegovog osmatranja, što nije bio slučaj sa jednokratnim beleženjem “wow signala“. Ova hipoteza mora da bude testirana pre nego što je odbace“, kaže on

Vanzemaljci 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 107
Planeta Br 107
Godina XIX
Septembar-Oktobar 2022.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2022 PLANETA