MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

AI & LJUDI

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

Prvi „plug and play” implantat

Za mozak osoba sa paralizom

 

Stabilni zapisi, tj. oni koji se ne brišu, vremenom omogućavaju mozgu i sistemu mašinskog učenja da izgrade određenu vrstu „partnerskog“ odnosa. U ovom pogledu su napredovali istraživači Instituta “Weil” za neuro-nauke, UC San Francisco, koji rade sa protetičkim udovima koje može da kontroliše mozak. Oni su pokazali da su tehnike mašinskog učenja pomogle pojedincu s paralizom da nauči  da kontroliše kompjuterski kursor svojim sopstvenim mozgom, bez potrebe za obimnim svakodnevnim ponovnim obukama, što je bilo obavezno kod svih prethodnih napora na polju interfejsa mozak-računar (BCI).

AI & LJUDI


"Polje BCI-a je ostvarilo veliki napredak u poslednjih nekoliko godina; ali zbog toga što su postojeći sistemi morali biti resetovani i rekalibrirani svakog dana, nisu mogli da koriste prirodne procese učenja mozga. To je kao kada nekoga pitate da nauči da vozi bicikl ispočetka, iznova i iznova", naveo je stariji autor studije dr Karuneš Ganguli, vanredni profesor na Odeljenju za neurologiju UCSF-a. "Prilagođavanje veštačkog sistema učenja da bez prepreka funkcioniše sa složenim dugoročnim obrascima po kojima funkcioniše naš mozak je nešto što do sada nije viđeno kod osoba sa paralizom."
Postignuće "plug and play" pokazuje vrednost takozvanih ECoG nizova elektroda za BCI aplikacije. ECoG array obuhvata jastučić elektroda veličine papirića koji se hirurški postavlja na površinu mozga. Oni omogućavaju dugoročno stabilne zapise neurološke aktivnosti i mogu da se koriste za praćenje napada kod pacijenata sa epilepsijom. Nasuprot tome, prethodni napori na polju BCI-a koristili su nizove oštrih elektroda, u stilu „jastučića za igle“, koje prodiru u tkivo mozga za osetljivije zapise - ali imaju tendenciju da se pomeraju ili gube signal tokom vremena. U ovom slučaju, autori su dobili odobrenje za ispitivanje uređaja za dugoročnu implantaciju ECoG nizova kod paralizovanih osoba da bi testirali njihovu sigurnost i efikasnost u smislu dugoročnih i stabilnih BCI implanta.
U studiji objavljenoj 7. septembra 2020. u časopisu Nature Biotechnology, Gangulijev tim naučnika dokumentuje upotrebu ECoG nizova kod osobe sa paralizom sva četiri ekstremiteta (tetraplegija). Učesnik je bio uključen u kliničko ispitivanje dizajnirano da testira upotrebu ECoG nizova kako bi se omogućilo paralizovanim pacijentima da kontrolišu protetičku ruku i šaku. U novom radu, učesnik je koristio implantat za kontrolu računarskog kursora na ekranu. Istraživači su razvili BCI algoritam koji koristi mašinsko učenje da upari aktivnost mozga zabeleženu elektrodama ECoG-a sa pokretima kursora koje korisnik želi.
U početku, istraživači su pratili standardnu praksu resetovanja algoritma svakog dana. Učesnik bi počeo da zamišlja određene pokrete vrata i zgloba dok gleda kursor kako se kreće po ekranu. Postepeno, računarski algoritam se ažurirao da bi se poklopili pokreti kursora sa aktivnošću mozga i kontrola efikasno prenela kursoru korisniku.

AI & LJUDI

Uz pomoć algoritma

Međutim, započinjanje ovog procesa iznova i iznova, svakog dana, postavilo je ozbiljno ograničenje nivoa kontrole koji se mogao postići. Dešavalo se da su prolazili sati da bi se savladala kontrola uređaja, a ponekada je učesnik morao da potpuno odustane od daljeg prilagođavanja. Istraživači su zatim počeli rad na omogućavanju algoritmu da nastavi ažuriranje kako bi se poklopila aktivnost mozga učesnika - bez svakodnevnog resetovanja. Otkrili su da je kontinuirani međusobni uticaj između signala mozga i algoritma, poboljšanog mašinskim učenjem, rezultirao daljim kontinuiranim poboljšanjima.
U početku su se, svakog dana, javljale manje poteškoće; ali, uskoro je učesnik bio sposoban za postizanje vrhunskih performansi. "Otkrili smo da možemo da dodatno poboljšamo učenje tako što ćemo se pobrinuti da se algoritam ne ažurira brže nego što mozak može to da isprati", istakao je Ganguli, neurolog sa UCSF Health i Centra za neurologiju i rehabilitaciju veterana iz San Franciska. "Vidimo ovo kao pokušaj da se izgradi partnerstvo između dva sistema učenja - mozga i računara - što na kraju omogućava veštačkom interfejsu da postane produžetak korisnika, poput njegove sopstvene ruke."
Tokom vremena, mozak učesnika je uspeo da pojača obrasce neuralne aktivnosti koje je mogao koristiti kako bi najefikasnije upravljao veštačkim interfejsom putem ECoG nizova, istovremeno eliminišući manje efikasne signale. Naučnici su primetili da je aktivnost mozga učesnika izgledala kao da razvija ukorenjeni i dosledni mentalni "model" za kontrolisanje BCI interfejsa, nešto što se nikada nije dešavalo sa dnevnim resetovanjem i rekalibracijom. Kada je interfejs resetovan nakon nekoliko nedelja kontinuiranog učenja, učesnik je brzo ponovo uspostavio iste obrasce neuralne aktivnosti za kontrolisanje uređaja - efikasno „vraćajući“ algoritam na njegovo prethodno stanje.

Korak ka dugoročnoj kontroli

Na kraju, kada je ekspertiza uspostavljena, istraživači su pokazali da mogu potpuno da isključe potrebu algoritma da se sam ažurira, i učesnik je jednostavno mogao da počne sa korišćenjem interfejsa svakog dana, bez potrebe za ponovnom obukom ili rekalibracijom. Performanse nisu opadale tokom 44 dana u odsustvu ponovne obuke.  
Ustanovljavanje stabilne ekspertize u jednoj formi BCI kontrole (pomeranje kursora) omogućilo je istraživačima da počnu da "stapaju" dodatno naučene veštine - poput "kliktanja" na virtuelno dugme - bez gubitka performansi. Takve "plug and play" BCI performanse dugo su bile cilj u ovom polju, ali nisu bile dostupne jer se, kao što je već navedeno, elektrode koje koristi većina istraživača vremenom pomeraju menjajući signale koje registruje svaka elektroda. Takođe, zbog toga što ove elektrode prodiru u tkivo mozga, imunološki sistem ima tendenciju da ih odbaci, postepeno oštećujući njihov signal.
ECoG nizovi su manje osetljivi od tradicionalnih implanta, ali njihova dugoročna stabilnost izgleda da nadoknađuje ovu manu. Stabilnost ECoG zapisa može biti još važnija za dugoročnu kontrolu složenijih robotskih sistema poput veštačkih udova, ključnog cilja sledeće faze Gangulijevog istraživanja.

 

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA