MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 117 | VASIONA, LJUDI I VANZEMALJCI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 117
Planeta Br 117
Godina XXI
Maj - Jun 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Dr Ana Paunović

Vasiona, ljudi i vanzemaljci / Bakterije

Dospelo iz svemira

 

 

U biologiji, domen je najviši taksonomski rang u hijerarhijskoj klasifikaciji organizama. Prema savremenom Vouzovom sistemu klasifikacije, koji se naziva Sistem tri domena, postoji domen bakterija, domen arheja i domen eukariota. Ranije klasifikacije su obuhvatale Sistem dva carstva, gde su najviši taksonomski rangovi prokarioti (ili monera) i eukarioti; ili Sistem šest carstava, gde su najviši taksonomski rangovi protisti, arhebakterije, eubakterije, gljive, biljke i životinje. Trenutno nije poznato koji domen je najstariji, odnosno kom domenu pripadaju vrste koje su prve nastale na svetu, iako nedavni dokazi ukazuju da su to arheje.

Tema Broja

Smatra se da su bakterije nastale pre oko 3,8 milijarde godina i da su doprinele stvaranju uslova za razvoj složenijih organizama. Mogu biti loptastog, štapićastog ili spiralnog oblika; određeni broj vrsta gradi složenije organizovana tela koja se sastoje iz većeg broja ćelija i obrazuju končaste ili grozdaste skupine, odnosno kolonije. Bakterije su od virusa znatno većih dimenzija. Međutim, u poređenju sa eukariotima, to su mali organizmi čije su dimenzije reda nekoliko mikrometara, tako da se mogu posmatrati samo pomoću mikroskopa. Ovi mikroskopski jednoćelijski organizmi mogu se naći gotovo svuda u prirodi - u zemlji, vodi, vazduhu, pa čak i u ljudskom telu. 
Interakcija bakterija sa svojim okruženjem, uključujući druge organizme, takođe igra važnu ulogu u evoluciji ovih mikroorganizama. Na primer, simbiotski odnosi između bakterija i drugih organizama mogu biti od koristi za obe strane, što može dovesti do evolucione prednosti za obe vrste. Bakterije se mogu razmnožavati veoma brzo, najčešće putem deobe, što im omogućava da se šire i prilagođavaju različitim uslovima okoline. Bakterije mogu da se razmnožavaju i pupljenjem, egzosporama (spoljašnje spore), fragmentacijom (podelom na više delova) i posebnim načinima polnog razmnožavanja. Kroz proces evolucije, bakterije su razvile različite strategije preživljavanja, uključujući otpornost na antibiotike i sposobnost da formiraju zajednice poznate kao biofilmovi. Ove osobine su im omogućile da opstanu u različitim ekološkim uslovima i da se prilagode na promene u okruženju. Od 1.500 opisanih vrsta bakterija, samo su stotinak vrsta ljudski patogeni.

Zagonetka građe bakterija

Tema BrojaNajveći broj bakterija imaju ćelijski zid, ali ga ipak ne poseduju sve bakterije (mikoplazme, rikecije). Pored navedenih, pojedine vrste bakterija mogu da sadrže i sledeće delove: kapsulu, flagelume, pile, tilakoide, mezozome i plazmide. Kapsula je sluzavi spoljašnji omotač koji stvara sama bakterija. Uloga kapsule je da zaštiti bakteriju od dejstva odbrambenog sistema organizma u koji je dospela. Izgrađena je od polisaharida. Kod mnogih bakterija je zapaženo da obrazuju gust somotast omotač od kapsulinih polisaharida, nazvan glikokaliks.
Oštećenje ćelijsko zida dovodi do smrti bakterije. Antibiotik penicilin sprečava stvaranje tog zida. Prema sastavu ćelijskog zida i bojenju postupkom po Gramu (metod koji je predložio naučnik Hans Kristijan Gram, 1884) bakterije se dele na gram-pozitivne i gram-negativne. Gram-pozitivne se lakše uništavaju antibioticima, dok su Gram-negativne mnogo otpornije. Pili (fimbrije) su na stotine končića raspoređenih oko tela bakterije. Stvara ih sama bakterija i proteinske su prirode. Njihova uloga je u pričvršćivanju bakterije za podlogu i međusobnom pripajanju dve jedinke pri razmnožavanju.

Ponašanje u nepovoljnim uslovima životne sredine

Kada se bakterije nađu u nepovoljnim uslovima životne sredine, mogu preduzeti različite strategije kako bi preživele. Na primer, neke bakterije mogu da formiraju tzv. endospore, što su vrsta zaštitnog omotača koji im omogućava da prežive ekstremne uslove poput visokih temperatura, nedostatka vlage ili hranljivih materija. Takođe, bakterije mogu da uspore svoj metabolizam ili da pređu u stanje mirovanja dok se uslovi ne poboljšaju. Ove adaptacije omogućavaju bakterijama da prežive i opstanu u različitim okruženjima. Pronalazak ekstremofilnih organizama, poput bakterija koje preživljavaju u ekstremnim uslovima poput ekstremne topline ili hladnoće, mogli bi ukazivati na to da takvi organizmi imaju sposobnost preživljavanja u svemiru i kolonizacije drugih planeta.

Panspermija, najzad

Panspermija je hipoteza koja sugeriše da su život i organske supstance rasprostranjeni po celom svemiru putem meteorita, asteroida ili drugih tela. Ona prepostavlja da je život na Zemlji mogao voditi poreklo od vanzemaljskih izvora, umesto da je nastao samo na našoj planeti. Ideja panspermije sugeriše da bi život mogao biti mnogo šire rasprostranjen u univerzumu nego što smo dosad mislili.
Postoje različite varijante ove hipoteze. Jedna od njih je panspermija direktnog prenosa, gde bi mikroorganizmi ili spore bili preneti sa jednog mesta na drugo u svemiru. Druga varijanta je panspermija indirektnog prenosa, gde bi biomolekuli ili materijali potrebni za život bili preneti putem asteroida ili drugih tela.

Neki naučnici podržavaju ideju panspermije jer objašnjava neka pitanja porekla života na Zemlji, kao što su nagli početak složenog života u geološkoj prošlosti ili prisustvo organskih materijala u meteoritima. Međutim, još uvek nema čvrstih dokaza koji bi potvrdili ovu hipotezu.

Tema Broja

Anton Shkaplerov

Gošća odnekud doletela

Na spoljnim površinama Međunarodne svemirske stanice, krajem 2017, pronađena je živa bakterija, za koju je ruski kosmonaut Anton Škaplerov rekao da nije bila tamo kada je stanica lansirana 1998. godine, već da je verovatno „doletela odnekud iz svemira“. Prema njegovim rečima, astronauti su tu bakteriju pronašli dok su uzimali uzorke sa trupa stanice. Bakterija je bila testirana na samoj stanici, koja se nalazi u Zemljinoj orbiti, i nakon što je utvrđeno da nije štetna za ljude, proučavanje je nastavljeno na Zemlji. Većina stručnjaka ipak veruje da je ova bakterija na neki način došla sa Zemlje i da je napravila svoj dom na spoljašnjosti Međunarodne svemirske stanice. Međutim, postavlja se pitanje: kako ona uspeva da izdrži teške uslove tamo, uključujući stalnu izloženost kosmičkom zračenju, ekstremne temperature i ultraljubičastom svetlu. Astronauti su otkrili da bakterije preživljavaju i vakuum, nakon što su poslate sa Zemlje, dok su naučnici sa Univerziteta Kolorado otkrili da neke bakterijske ćelije menjaju oblik u svemiru, gde se drugačije ponašaju. Potrebne su veće koncentracije antibiotika da bi bile ubijene.
NАSA-ina sonda „Cassini”, koja je istraživala Saturnov mesec Enkelad, otkrila je gejzire koji ispuštaju materijal iz svoje unutrašnjosti. Analiza ovih materijala pokazala je prisutnost organskih molekula i vode, što su ključni sastojci za život.
Tema BrojaMeđunarodni tim naučnika je 2000. godine otkrio mikroorganizme u gornjim slojevima atmosfere, na visini od 16 km. Postavilo se pitanje: da li oni vode poreklo iz svemira? Živu bakteriju pronašao je istraživački balon i postoji mogućnost da ju je ostavila neka kometa u prolazu. Ova vest je bila objavljena na veb-sajtu NASA-inog istraživačkog centra “Ames”.
Mogućnost da je život na Zemlju potekao iz svemira, sugeriše otkriće na asteroidu Rjugu. Dva organska jedinjenja, neophodna živim organizmima, pronađena su u uzorcima sa asteroida Rjugu, što potkrepljuje teoriju da su neki sastojci ključni za pojavu života stigli na Zemlju na stenama iz svemira, pre više milijardi godina. Naučnici su saopštili da su otkrili uracil i niacin u stenama koje je sonda “Haujbusa” Japanske svemirske agencije uzela 2019. sa dve lokacije na Rjugu. Uracil je jedan od gradivnih elemanata koji čine RNK, molekula koje nose uputstva za nastanak i funkcionisanje živih organizama. Nikotinska kiselina, poznata i kao vitamin B3 ili niacin, važan je kofaktor za metabolizam u živim organizmima, a otkrivena je u istim uzorcima. Uzorci sa Rjugua prebačeni su 250 miliona km, na Zemlju u zatvorenoj kapsuli koja je sletela 2020. na australijsko tlo, zbog daljih analiza u Japanu.
Laboratorijske simulacije pokazuju da je moguće da mikroorganizmi prežive putovanje kroz svemir u uslovima koji bi bili prisutni na meteoroitima ili asteroidima, podržavajući ideju da bi život mogao putovati kroz svemir.

 

 

 

Dr Ana Paunović

 

 

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA