MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 115 | KVANTNI RAČUNARI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Oliver Klajn

Kvantni računari / Daleki istok

Pionirski izum sa nanovlaknima

 

 

Tema Broja

Izgled japanskog kvantnog računara


Kineski stručnjaci očekuju da će kvantni računari imati vrlo široku primenu i da će doneti napredak na raznim poljima. To se najpre misli na veštačku intelegenciju, mašinsko učenje, nauku
o materijalima i biomedicinu. Strategija o nauci i tehnologiji u najmnogoljudnijoj zemlji zasniva se na petogodišnjim planovima. Najviše pažnje se posvećuje enkripciji pošto se veruje da bi kvantni računari mogli da nadvladaju sve dosadašnje metode enkripcije.

 

 

U Kini tvrde da su osmislili algoritam koji može da sa malog kvantnog računara dešifruje najnaprednije sisteme enkripcije a što koriste brojne značajne ustanove u svetu. Izvan Kine nemali je broj onih koji ne veruju da je tako moćan algoritam moguć u dogledno vreme. Kina je inače treća država na planeti kojoj je pošlo za rukom da napravi kvantni računar, i to sa komponentama koje je proizvela domaća industrija. Napravila ga je, pre dve godine, kompanija „Oridžin“. Naziv računara je vujuan kvantum. Ima superprovodnički čip i 24 kjubita i već je prodat anonimnom kupcu. Pre vujuana je bilo moćnih računara, ali su oni bili namenjeni samo uskom krugu naučnika. U pripremi je novija verzija koja se zove vukong.
Posle vujuana pojaviće se Zu Čongži kvantni računar, nazvan po velikom  astronomu, matematičaru i pronalazaču iz 5. veka. Rade se dve verzije. Najnovija, iz maja 2023, poseduje čip sa 176 kjubita. Napravljen je u Centru za kvantne informacije i kvantnu fiziku Kineske akademije nauka. Do unapređenja prvobitne verzije sa 66 kjubita došlo se izmenom kontrolnog interfejsa. Ovaj računar u stanju je da obavlja zadatke više miliona puta brže od najjačih superračunara! Platforma je dostupna onim korisnicima iz sveta koji mogu da mu pristupaju iz daljine. Mogu da se vrše kvantno programiranje i razni eksperimenti kao i da se istražuju nove aplikacije. U planu je da se u bliskoj budućnosti poveže više kvantnih računara ovog tipa i jačine.

Tema Broja

Vukong kvantni računar

U Kini je, do prošle godine, prijavljeno više od 900 patenata za aplikacije u ovoj oblasti što je znatno više nego u Japanu - ali i dvostruko manje u odnosu na SAD. Jedan od ciljeva ove azijske države je dostizanje kvantne  nadmoći, što podrazumeva rešavanje onih problema koje klasični računari nisu u stanju da obave. Otuda su na Univerzitetu za nauku i tehnologiju iz Hefeja, u istočnoj provinciji Anhui, još 2020. napravili računar koji se zasniva na elementarnim česticama - fotonima. Nosi naziv điužang. U ovom slučaju je inspiracija bio drevni  tekst o matematici “Devet poglavlja o matematičkoj umetnosti” ili “Điužang suanšu”. Taj računar je, primera radi, rešio Gausovo bozonsko uzrokovanje za nešto više od tri minuta!

Tema Broja

Napredni institut za računarske nauke u Kobeu

U pomenutom računaru laser je  podeljen na 13 delova jednakog intenziteta koji obasjavaju kristale neorganskog jedinjenja kalijum-titanil-fosfata, a što rezultira sa 25 koherentnih kvantnih stanja. Iza projekta stoji Pan Jianvei koga inače nazivaju “ocem kineskog kvantnog programa”. Reč je o kvantnom fizičaru, profesoru na Univerzitetu za nauku i tehnologiju iz Hefeja, jednom od najmlađih akademika u istoriji Kine. Sa timom stručnjaka, predstavio je treću verziju điužanga koja je nadmašila svoju prethodnu varijantu milion puta, što se tiče brzine računanja. 

Tema Broja

Japanski kvantni računar

Na drugoj strani postoji kritičko gledište prema kojem kvantni računari zasad nisu postigli dovoljno kada je reč o rešavanju suštinskih problema dok bozonsko uzrokovanje nema veliki značaj, osim primene u kriptografiji. Otuda će, u dogledno vreme, više pažnje biti usmereno na konkretnu primenu a ne na dostizanje rekorda u brzini. Eksperti koji stoje iza điužanga ističu da će biti potrebno još dosta truda da bi on postao univerzalni kvantni računar.

Tema Broja

Elektronsko kolo kvantnog računara koje je razvio Univerzitet u Tokiju

Tema Broja

Zu Čongži kvantni računar

Uz pomoć “oblaka”

Japanci su takođe dali značajan doprinos  u osmišljavanju konfiguracija za kvantne računare. Naučna institucija u kojoj radi više od tri hiljade stručnjaka je Riken. Reč je o institutu koji postoji više od jednog veka a sedište mu je u gradu Vako, kraj Tokija. U Rikenu posebnu pažnju posvećuju računarstvu. Pre dve godine pokrenuli su Centar za kvantne računare. Tu je i „Fudžica“, širom sveta poznati koncern koji se bavi informacionim tehnologijama i koji poseduje kvantnu laboratoriju. Saradnja ove dve institucije, uz dva istaknuta nacionalna instituta, Univerzitet u Osaki i Državnu kompaniju za telekomunikacije rezultirala je nastankom prvog japanskog kvantnog računara. Njemu će se uskoro pristupati putem takozvanog računarstva u oblaku (cloud).

Tema Broja

Prikaz sistema sa nanovlaknom

Tema Broja

 

Procesor kvantnog računara Zu Čongži

 

Japanski kvantni računar ima dvodimenzionalna integrisana kola i 64 kjubita. Još uvek nije dopuštena komercijalna upotreba čitavog sistema. Veruje sa de će u budućnosti biti omogućen pristup korisnicima i izvan Japana. Pre dva meseca, isti stručnjaci sastavili su i drugi računar ove vrste (64 kjubita). Inače, širom Zemlje izlazećeg sunca biće uspostavljena četiri centra za kvantna istraživanja. Planovi japanskih vlasti su da se dostigne deset miliona korisnika kvantnih računara u državi do 2030. i da se, uz pomoć ove tehnologije, ostvari nagli napredak u mnogim oblastima rada i istraživanja. Za tu namenu osnovan je Komitet za kvantno računarstvo koji čine 24 kompanije.  U Tokiju, na Univerzitetu Vaseda, napravljen je rezonator nanoqt, jedinstven po nanovlaknima. Njegovi izumitelji tvrde da može da dostigne čak deset hiljada kjubita.

 

 

Oliver Klajn

 

 

 


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA