MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 115 | KVANTNI RAČUNARI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Dubravka Marić

Kvantni računari

Korak ka efikasnijem kvantnom procesoru

 

Tema Broja
Uspešno
dovođenje više ultrahladnih atoma u lasersku zamku, o čemu su nedavno izvestili naučnici sa Univerziteta za nauku i tehnologiju Kine, Univerziteta Tsingua i Univerziteta Fudan, predstavlja ključni korak ka praktičnim procesorima za kvantne računare.

 

 

Kvantno sprezanje (preplitanje, zapletanje) je fizička pojava do koje dolazi prilikom nastajanja parova ili grupa čestica, ili onda kada one utiču jedne na druge, pa se kvantno stanje pojedinačnih čestica ne može utvrditi nezavisno od drugih čestica, čak i ako je rastojanje između njih veliko i umesto toga se mora uzeti u obzir kvantno stanje sistema kao celine. I dok su, ranije, naučnici mogli da istovremeno spoje samo dva atoma, kineski istraživači su uspeli da postignu spajanje osam i deset atoma u dvodimenzionalne blokove i jednodimenzionalne lance - što je osnov napretka u pravcu pripreme i primene prepletenih atoma na velikoj skali.

NOVI REKORD U BROJU
DETEKTOVANIH FOTONA

Kineski naučnici predvođeni Panom Đijanvejiem su objavili i da su napravili novi kvantni računar zasnovan na svetlosti, koji je oborio svetski rekord kada je reč o broju detektovanih fotona. Naime, „Đuzang 3.0“ je detektovao 255 fotona, odnosno 142 fotona više u odnosu na „Đuzang 2.0“, a od njega je milion puta brži u rešavanju matematičkog problema koji se u te svrhe koristi u kvantnom računarstvu.
„Kvantni računari u principu imaju ultrabrze paralelne mogućnosti računanja. Od njih se očekuje da će kroz specifične algoritme obezbediti jaču računarsku podršku u odnosu na klasične računare u oblastima kao što su dešifrovanje koda, optimizacija velikih podataka, prognoza vremena, dizajn materijala i analiza lekova“, rekao je Pan Đijanvei.

Ovaj postupak sa atomima predstavlja ključnu komponentu u kvantnim algoritmima, i osnov je razvoja bržih i moćnijih računara. Na primer, kvantni računar sa deset kvantnih bitova (kubita), ekvivalentan je memorijskom kapacitetu od 2^10 bita u konvencionalnom računaru, a njegova računarska snaga raste eksponencijalno sa brojem obuhvaćenih čestica. Istraživači su iskoristili optičke rešetke u vidu mreže laserskih zraka da uhvate atome; pri tome su se suočili sa izazovom preplitanja više od dva atoma istovremeno.
Tim predvođen fizičarem Panom Đijanveijem od 2010. proučava ultrahladne atomske sisteme zasnovane na optičkim rešetkama. Istraživači su sada razvili nove instrumente i tehnologije, koji su im omogućili da stvore i verifikuju preplitanje više atoma u rezoluciji jednog atoma. Pri tom su koristili približno stotinu ultrahladnih atoma rubidijuma. Naučnicima je pošlo za rukom da povežu parove sa izvesnošću od preko 95 odsto, i sa životnim vekom dužim od dve sekunde. Zatim su ove parove povezali tako da formiraju jednodimenzionalne lance od deset atoma i dvodimenzionalne blokove od osam atoma kako bi svi atomi u svakoj grupi bili istovremeno spregnuti.
Istraživači veruju da njihov rad daje osnovu za perspektivno i praktično kvantno računarstvo. Rezultat tog rada će uticati na različite oblasti kojima su potrebni moćni računari, počev od analize podataka, optimizacije i kriptografije, preko nauke o materijalima i otkrivanja novih lekova, sve do izrade klimatskih modela.

 

Dubravka Marić

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA