MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 115 | KVANTNI RAČUNARI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Priredila: D. Marić

Izučavanje kvantnih računara

Indijska nacionalna kvantna misija

 

Indija je nedavno objavila program „Nacionalna kvantna misija“ da bi ubrzala razvoj kvantnog računarstva i komunikacija, kvantnih senzora, kvantnih materijala i uređaja, dok se indijski univerziteti pripremaju za uvođenje programa kvantnog računarstva.

Tema Broja

Indijska vlada je, pre godinu i po dana, odobrila paket finansiranja od sedamstotrideset miliona dolara za „Nacionalnu kvantnu misiju.“ Projekat bi trebalo da obezbedi kvantne računare obima između šezdeset i hiljadu kubita (osnovnih jedinica kvantnih informacija) do 2031. i da Indiju učini jednom od vodećih nacija kada je reč o razvoju kvantnih tehnologija i aplikacija. Indijska vlada smatra da će program koji pokriva sve - od domaćih kvantnih računarskih kapaciteta do kvantne distribucije ključeva (QKD) i kvantnih senzora - podstaći sektore komunikacija i zdravstva. Tu je i nada da će se time omogućiti i bezbedne kvantne komunikacije, zasnovane na satelitima u dometu od dve hiljade kilometara, kao i izgradnju međugradskih kopnenih QKD kapaciteta na istoj udaljenosti.
Ministarstvo za elektroniku i informacione tehnologije Indije je 2021. lansiralo prvi indijski komplet alata za kvantni računarski simulator (QSim), koji istraživačima i studentima omogućava da obavljaju istraživanja u kvantnom računarstvu na isplativ način. „QSim“ je rezultat projekta pod nazivom „Dizajn i razvoj kvantnog kompjuterskog alata (simulator, radni sto) i izgradnja kapaciteta“. Ovo je jedna od prvih inicijativa u zemlji koja se bavi zazovom unapređenja granica istraživanja kvantnog računarstva. Projekat realizuju Indijski institut nauke iz Bangalora, Indijski institut za tehnologiju „Rurki“ i Centar za razvoj i napredno računarstvo, uz podršku Ministarstva nauke i tehnologije.
Pomenuta alatka omogućava naučnicima i inženjerima da istražuju kvantne algoritme u idealnim uslovima, i pomaže im u pripremi eksperimenata za izvođenje na stvarnom kvantnom hardveru. „QSim“ se vidi i kao važan obrazovni i istraživački alat za privlačenje istraživača i studenata u oblast kvantne tehnologije, a služi i kao platforma za sticanje veština programiranja i dizajniranja pravog kvantnog hardvera.
Široki nastavni plan i program iz oblasti računarstva i tehnologije u indijskom visokom školstvu pomoći će u stvaranju kvalifikovane radne snage, a program „Nacionalna kvantna misija“ sasvim se uklapa u ovakav pravac razvoja. Misija će otvoriti mogućnosti za tu vrstu obrazovanja i pripremiti studente i nastavnike da koriste i poboljšaju kvantnu tehnologiju na kursevima kakvi već postoje u nekim državama.
Indija se suočava sa nedostatkom talenata i veština u sektoru kvantne tehnologije, možda i zbog nedostatka svesti o mogućoj karijeri i poslovnim prilikama koje se pružaju u ovoj oblasti. Mnogi univerziteti još uvek nemaju stručnjake za kvantno računarstvo, delimično i zbog neodgovarajućih resursa za obuku i nedostatka najsavremenijih laboratorija za praktično učenje. Samo nekoliko univerziteta, kao što su Indijski institut za tehnologiju u Madrasu i Indijski institut nauke u Bangaloru nude kurseve o kvantnoj tehnologiji.

 

Priredila: D. Marić

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA