MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 115 | KVANTNI RAČUNARI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Priredila: D. Marić

Kvantni računari

Najbolji univerziteti za kvantno računarstvo


Tema Broja

Institut za kvantno računarstvo Univerziteta u Vaterlou

Veliki svetski univerziteti organizuju kurseve kvantnog računarstva. Oni su posvećeni obrazovanju studenata, usavršavanju stručnjaka, međunarodnoj saradnji i preduzetničkim projektima.

 

 

Institut za kvantno računarstvo Univerziteta u Vaterlou je najviše profitirao na blagovremenom uvođenju nastavnog programa posvećenog kvantnom računarstvu, pa je zato danas i vodeća institucija u oblasti kvantnog računarstva u svetu. Osnivanje Instituta je 2002. podstakao i finansijski potpomogao tvorac „Blekberija“ Majk Lazaridis, koji je prethodno podržao i osnivanje Institita za teorijsku fiziku na ovom univerzitetu. Institut za kvantno računarstvo na Univerzitetu Vaterlo, privlači u Kanadu istraživače svetske klase, postdoktorande i studente prirodnih nauka, matematike i inženjerstva. Oni sarađuje sa brojnim  univerzitetima u svetu, ali i sa industrijom i javnim sektorom u istraživanju, obuci, obrazovnom dometu i proizvodnji uređaja.
Univerzitet u Oksfordu je pionir teorije i tehnologije kvantnog računarstva. Dejvid Dojč, fizičar i gostujući profesor u Centru za kvantno računarstvo ovog univerziteta, još 1985. Godineopisao je konstrukciju kvantnih logičkih kapija za univerzalni kvantni računar. Upravo na Oksfordu i na Univerzitetu u Jorku prikazan je rad prvog radnog NMR kvantnog računara „u čistom stanju“. Na Oksfordskom univerzitetu smatraju da kvantno računarstvo ima potencijal da promeni ljudske živote u oblastima kao što su zdravstvo, finansije i bezbednost, a sebe definišu kao pionire u teoriji, tehnologiji i odgovornim inovacijama, koje će osigurati da moć kvantnih računara donese koristi celom društvu.
Harvardska kvantna inicijativa u nauci i inženjerstvu je zajednica istraživača koji su duboko zainteresovani za unapređenje u oblasti nauke i inženjerstva kvantnih računara, kao i za njihovu primenu. Ova naučna institucija želi da pomogne naučnicima i inženjerima da istraže nove načine transformacije kvantne teorije u primenljive sisteme i uređaje. Njeni istraživači smatraju da će se ova „druga kvantna revolucija“ nadovezati na prethodnu revoluciju koja je stvorila tehnologije kao što su GPS navigacija, globalne komunikacije i medicinska otkrića (kakva je i magnetna rezonanca).
Centar za teorijsku fiziku Masačusetskog instituta za tehnologiju danas se bavi onim što njegovi istraživači označavaju kao QI/QC (kvantne informacije/kvantno računarstvo). Grupa sa MIT-a istražuje kvantne algoritme i složenost, kvantnu teoriju informacija, merenje i kontrolu, i aplikacije i veze, a bavi se i konstruisanjem kvantnih računara. Sve to, MIT čini jednim od najboljih univerziteta na polju kvantnog inženjerstva i nauke u ovoj oblasti.

Tema Broja


Centar za kvantne tehnologije Nacionalnog univerziteta Singapura i Tehnološkog univerziteta „Nanjang“ je pionirska institucija u oblasti kvantnog računarstva. On okuplja fizičare, naučnike i inženjere, koji se bave osnovnim istraživanjima u kvantnoj fizici i konstruisanjem uređaja zasnovanih na kvantnim fenomenima. Stručnjaci u ovoj novoj disciplini kvantnih tehnologija primenjuju svoja otkrića u računarstvu, komunikacijama i proizvodnji senzora.
Centar za kvantne informacije i računarstvo Univerziteta Berkli angažuje istraživače sa koledža za hemiju, inženjerstvo i fizičke nauke koji rade na fundamentalnim pitanjima u oblasti kvantnih algoritama, kvantne kriptografije, kvantne teorije informacija, kvantne kontrole, ali se bave i eksperimentalnom realizacijom kvantnih računara i kvantnih uređaja.
Združeni kvantni institut je američka naučna institucija u kojoj rade kvantni istraživači iz Odeljenja za fiziku Univerziteta Merilend, Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju i Laboratorije za fizičke nauke. Svaka institucija doprinosi značajnim eksperimentalnim i teorijskim istraživačkim programima, koji su posvećeni ciljevima kontrole i iskorišćavanja kvantnih sistema, na nivou vrhunskih svetskih univerziteta u oblasti kvantnog računarstva.
Odsek za kvantnu fiziku i kvantne informacije Univerziteta za nauku i tehnologiju Kine specijalizovan je za oblast kvantne optike i kvantnih informacija. Glavni pravci istraživanja su kvantne osnove, kvantna komunikacija zasnovana na vlaknima, kvantna komunikacija u slobodnom prostoru, kvantna memorija i kvantni ponavljač, optičko kvantno računarstvo, superprovodno kvantno računarstvo, kvantna simulacija sa ultrahladnim atomima, kvantna metrologija i srodne teorije. Istraživači su stvorili napredne eksperimentalne platforme za obavljanje najsavremenijih istraživanja.

Tema Broja

Centar za teorijsku fiziku Masačusetskog instituta za tehnologiju

Čikaška kvantna razmena je centar na Univerzitetu u Čikagu, koji okuplja istraživače zainteresovane za unapređenje akademskih i industrijskih napora u nauci i inženjerstvu kvantnih informacija. Ova institucija olakšava saradnju između istraživačkih grupa svojih članica i partnerskih institucija, tako što podstiče saradnju, zajedničke projekte i razmenu informacija. Fokus aktivnosti članica je na razvoju novih pristupa u razumevanju i primeni zakona kvantne mehanike. Sveobuhvatni cilj istraživača jeste primena njihovih inovacija u razvoju radikalno novihtipova uređaja, materijala i računarskih tehnika.
Univerzitet u Sidneju ima grupu istraživača u oblasti kvantne nauke koji su usredsređeni na na rešavanje najizazovnijih problema kvantne fizike, kao i na način da se oni pretvore u nove tehnologije. Istraživačke aktivnosti se kreću u rasponu od fundamentalne fizike i kvantne informacione nauke, sve do razvoja tehnologije. Naučna istraživanja se dopunjavaju aktivnostima na preduzetničkim projektima i u industriji.
Laboratorija za kvantne aplikacije i istraživanja na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan, u Minhenu, usmerena je na obrazovanje studenata. Laboratorija očekuje da će kvantno računarstvo izvoditi složene operacije koje su već moguće, i da će uskoro naći rešenja za tradicionalne probleme u kvantnom računarstvu. Istraživači planiraju da iskoriste beskonačne mogućnosti kvantnog računarstva za rešavanje konkretnih praktičnih problema (od planiranja ruta do mašinskog učenja) kroz programiranje kvantnog računara.
Odeljenje za kvantne informacije i računarstvo Univerziteta u Insbruku istražuje modele za kvantnu obradu informacija i fundamentalne aspekte kvantne teorije informacija. U fokusu njihovog istraživanja je teorija kvantnog izračunavanja zasnovanog na merenju, što je rezultiralo dubljim teorijskim saznanjima i njihovoj primeni na polju kvantne komunikacije, kvantne korekcije grešaka i kvantnih algoritama. Istraživači se bave kvantnim pojavama u biomolekularnim sistemima, relativističkim sistemima, i proučavaju značaj kvantne mehanike za autonomne i adaptivne sisteme.

 

 

Priredila: D. Marić

 


 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA