MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 115 | KVANTNI RAČUNARI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MREŽA 6G

 

V. Milojević

Arhitektura metaverzuma

Nova generacija ne poznaje kašnjenje

 

Moderan život bez interneta i brzih komunikacija praktično je nezamisliv. Ukoliko bi digitalne veze i konekcije radile bez kašnjenja u prenosu podataka i bez zastajkivanja u razmeni raznovrsnih informacionih paketa usled “baferovanja”, mnogo toga bi funkcionisalo još bolje. Na sreću, tehnologija koja treba da obezbedi savršenu “virtualnu realnost”, trenutni prenos podataka, dramatičan razvoj robotike i veštačke inteligencije, i praktično uvede svet u budućnost gde će biti moguće potpuno iskorišćenje potencijala interneta, već kuca na vrata. 6G je po mnogo čemu mreža nove ere, tehnologija koja će oblikovati svet sutrašnjice. Ta generacija “celularne” (ćelijske) komunikacije će daleko prevazići potencijale 5G mreže. Mnogi razvojni centri u svetu, prvenstveno na istoku - u Kini i Južnoj Koreji, već su prijavili brojne uspešne patente elemenata buduće 6G strukture.

MREŽA 6G

6G mreža je, jednostavno rečeno, sledeća generacija bežične komunikacione tehnologije koja se razvija primarno za mobilne sisteme, i koja treba da omogući daleko brže i pouzdanije veze u poređenju sa postojećom 5G mrežom. Za 6G mreže je predviđen rad na do sada gotovo nekorišćenim veoma visokim radio frekvencijama uz primenu napredne tehnologije i veštačke inteligencije - AI. Korišćenjem znatno viših frekvencija u odnosu na one koje koriste današnje celularne mreže i, uopšte, radio-kominikacioni sistemi, biće omogućen veći kapacitet i širi propusni opseg. Na primer, više uređaja moći će istovremeno da bude povezano na istu primopredajnu ćeliju - bez ikakvog ugrožavanja brzine i stabilnosti veze. Dodatno kašnjenje (latencija), ili vreme potrebno da podaci “putuju” između uređaja, biće neosetno. Cilj je da korišćenjem 6G sistema, potecijalno kašnjenje u komunikaciji bude reda svega jedne mikrosekunde, što je hiljadu puta brže od 5G, gde iznosi oko milisekunde.
Ključni aspekt 6G je upotreba ultra-visokih frekvencija radio spektra, poznatih kao “milimetarski talasi”. Iako se njeni sistemi u povoju, predviđeno je da 6G koristi frekventni opseg od oko 300 GHz, pa čak i do 1THz, gde bi za nju standardizovani kanali bili izuzetne propusne moći: čitavog terabita u sekundi  (što je ekvivaletno količini podataka preko 140 video-zapisa najvišeg kvaliteta platforme Netflix).

MREŽA 6G

Revolucionarne promene i stvaranje “novog sveta”

6G tehnologija ima veliki potencijal da transformiše mnoge aspekte ljudskog  društva. Ključno će biti oblikovanje tzv. “metaverzuma”- sveta koji će nastati integracijom virtualnog sveta u svakodnevni život. Postojećim tehnologijama, među kojima je i 5G, tako nešto nije moguće, pošto nemaju potencijal brzine i propusne moći kojima bi bila ostvarena personalizovana 3D iskustva. 6G će imati tu mogućnost, uz njenu podršku će tehnološke kompanije moći da stvore impresivna i trajna virtuelna okruženja u kojima će korisnici bez tehničkih ograničenja moći da komuniciraju, istražuju, stvaraju, oblikuju stvarnost…
AI softverska i hardverska infrastruktura 6G, unaprediće računarske operacije, uključujući obradu, skladištenja i razmenu podataka, uz “kvantni skok” u sferi edukacije. Moćna virtuelna realnost VR i proširena realnost AR će olakšati prenos znanja između istraživačkih timova, obuka radnika u kompanijama će biti znatno efikasnija, a ogromne će biti implikacije na celokupan sistem obrazovanja. Mnoge društvene sfere će doživeti potpunu transformaciju. Sistem zdravstva će doživeti revoluciju upotrebom 6G tehnologije. Munjevito velike brzine razmene podataka će omogućiti brojne intervencije na daljinu, a korišćenjem posebnih senzora koji bi bili na telu, ili čak u samom organizmu, bio bi moguć trenutni monitoring važnih parametara, kao i momentalna reakcija u slučaju potrebe. Mikro-senzori bi, na primer, mogli da “putuju” kroz naš krvotok i kontinuirano prikupljaju podatke o parametrima na osnovu kojih bi se, uz AI asistenciju, trenutno predviđali potencijalni zdravstveni probleme pre nego što uopšte budu nagovešteni prvi simptomi. Na taj način, zdravstvena zaštita u društvu bi, sa reaktivnog modela, prešla na prediktivni i personalizovani model.

MREŽA 6G

Pametno okruženje kao svakodnevica

 Uticaj primene i korišćenje potencijala 6G mreže u sferi sistema bezbednosti ponekad deluje kontroverzno, ali je činjenica da će ona sigurno poboljšati sistem otkrivanja potencijalnih pretnji ili ugrožavanja sigurnosti lica i objekata. Sistem rekognicije ili prepoznavanja lica će sigurno funkcionisati besprekorno. Udruživanjem sa AI, lakše će i daleko brže biti donošene odluke: od onih koje se tiču javne bezbednosti (npr. prilikom akcidenata ili nekih drugih vanrednih događaja), do onih koji se tiču regulacije javnog saobraćaja. 6G će suštinski omogućiti stvaranje pravih “pametnih gradova”. Tek će njenom primenom biti omogućena sigurna upotreba personalizovanih autonomnih vozila u javnom saobraćaju.
U savremenim komunikacijama širom sveta je, i pored razvoja celularnih mreža, i dalje dominantan centralizovan kablovski pristup globalnoj mreži - putem koaksijalnih veza ili optičkih prenosnih sistema. Primena 6G mreže to treba da promeni i uspostavi decentralizovani mrežni pristup kao dominantan sistem veze. Zadatak 6G je da osigura sigurnu i stabilnu konekcija čak i u slabo naseljenim udaljenim regijama. Očekuje se da broj uređaja koji mreža opslužuje na jednom kvadratnom kilometru bude više od deset puta veći u odnosu na 5G.

MREŽA 6G

Granice nestaju

Primena 6G mreže će fokus sa uspešnog i kvalitetnog povezivanja na internet, pomeriti ka AI i sistemima industrijske automatizacije. Digitalni, fizički i ljudski svet će se integrisati, pružajući mogućnost za potpuno nove mogućnosti i fantastična iskustva. Inteligentni sistemi znanja biće osnaženi moćnim računarskim potencijalima, a običan čovek će prvi put moći da lako prevaziđe mnoga prirodna ograničenja. Era 6G tehnologije će promeniti način na koji je do tada živeo, omogućiće mu da poboljša svoje sposobnosti i postigne više nego što je ikada  neko postigao, ranije u ljudskoj istoriji.

MREŽA 6G

 

V. Milojević

  

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA