MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 115 | KVANTNI RAČUNARI
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

 

O.K.

Stari Orhej u Moldaviji

Utvrđenje sa kalendarom Geta i Dačana

 


U centralnom delu Moldavije je grad Orhej, središte istoimenog okruga, u okviru kojeg se nalazi opština Trebujeni. Od tri sela te opštine, jedno se zove Butučeni. Udaljeno je oko 60 km od moldavske prestonice Kišinjeva. Na području Butučenija je arheološka celina Stari Orhej. Osim što je arheološki lokalitet, Stari Orhej obuhvata i niz prirodnih objekata poput stena i litica uz reku Raut koja je, svojim krivudavim tokom, formirala dva uzvišenja koja su ujedno i prirodna utvrđenja. Čitav kompleks predstavlja vrstu muzeja na otvorenom.

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Zidine Starog Orheja

Specifičnost terena pogodovala je nastanku naselja. Otkopana su dva grada iz 14. i 15. veka. Jedan od njih je bio utvrđeni Sehr al-Džedid - u prevodu: Novi grad - kojeg je osnovala mongolsko-turkička država Zlatna horda. Uz njega su i ostaci Orheja, u zapadnom delu kompleksa. I oni su iz vremena vladavine Zlatne horde, koja se sa tih prostora povukla 1369. godine.
Moldavija je podeljena na zapadni deo koji danas pripada Rumuniji, i istočni koji obuhvata nezavisnu državu u kojoj je Stari Orhej. Pojedini delovi su u sastavu Ukrajine. Od 14. veka do 1859. godine postojala je kneževina Moldavija, a prostor oko Starog Orheja je bio najbitnija tvrđava kneževine na njenoj istočnoj granici. Tokom 15. veka došlo je do procvata tog mesta. U narednom stoleću, veći deo stanovništva se preselio na područje savremenog Orheja a stari grad je sveden na selo koje se ugasilo početkom 18. veka. Arheolozi su istražili citadelu, tj. najjači deo utvrđenja. Tu je je bila palata od cigle sa 26 odeljaka i podzemnom sobom.

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Ostaci tatarskog kupatila

Palata je sada pod zemljom. Bila je sedište upravnika oblasti, po pravilu istaknutog velikaša. Tu je nađena i kamena  kuća na dva sprata. Nađeni su i ostaci 16 drvenih stubova na kojima je građevina stajala. Na lokalitetu su pronađena i dva topa od bronze, iz vremena istaknutog moldavskog vladara Stefana Velikog. Posle Zlatne horde su ostale džamija i skladište robe sa dva ulaza, ukrašeno arabeskama. Vrlo stara kamena crkva je takođe postojala u Starom Orheju. Njeni ostaci su u prilično dobrom stanju. Ispod crkvenog broda su bila dva groba, za koja se veruje da su pripadali ktitorima. Na obližnjem groblju su spomenici sa ćiriličnim natpisima.
Arheolozi su našli i tri kupatila iz 14. stoleća. Grejanje je vršeno slično kao u starom Rimu. Iskopani su i ostaci predmeta iz starijeg kamenog, bakarnog i gvozdenog doba. Na čitavom lokalitetu nađeno je oko 6000 objekata koji uključuje oruđa i oružja, nakit i novac. Osim toga nađeno je i više hiljada delova keramike.

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Kompleks izbliza

U delovima današnje Rumunije, Ukrajine i Moldavije, od približno sredine 6. milenijuma pa sve do oko 2750. godine pne cvetala je Kukuteni-Tripoljska arheološka kultura. U Moldaviji je bilo njeno središte.  Dosta artefakata potiče iz te ere. Značajno otkriće predstavlja i ovalna tvrđava sa šest zidova iz različitih vremena, od kojih je najstariji onaj na severosistoku, dugačak 364 m, koji potiče iz 10. veka pne. Do proširenja i ojačavanja utvrđenja došlo je u 4. veku pne.
Dominantnu ulogu u toj oblasti imali su Geti i njima vrlo srodni Dačani tako da se veruje da su ova plemena izgradila zidine. Mnogi nađeni predmeti kraj tvrđave su grčkog porekla. Način gradnje je sličan kao kod
starih Grka, što ukazuje na snažne veze među antičkim  narodima. Iz krečnjaka je otkopano svetilište Geta i Dačana, sa kamenim oltarom i 21 stubom postavljenim u tri koncentrična kruga. Ima stručnjaka koji smatraju da se takvim rasporedom stubova iskazivao solarni kalendar drevnih Geta. Na strmoj obali reke Raut sazidan je manastir sa crkvom i kelijama, odakle se stepenicama silazi do reke.

ARHEOLOŠKI LOKALITETI

Ostaci skita odnosno manastirskog kompleksa

 

O.K. 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA