MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 107 | PIRAMIDE - TAJNE I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 107
Planeta Br 107
Godina XIX
Septembar - Oktobar 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

Piramide - tajne i otkrića / Teorije o izgradnji

Od peska do vanzemaljaca

 

Hiljadama godina, istoričari, arhitekte i drugi stručnjaci pokušavaju da dođu do odgovora na pitanje: kako su građena ogromne piramide? Do današnjeg dana, tajna nije rešena. Niko nije siguran kako su piramide nastale. Naravno, o tome postoji mnoštvo teorija i mogućih objašnjenja, a evo i deset teorija o postanku ovih neverovatnih građevina...

Tema broja

Prva teorija: Stare mašine ili kranovi?

Prva misao koja pada na pamet kada se pomisli na gradnju nekog objekta su kranovi kojima se podižu i prenose teški delovi metala i kamena. Prve piramide bile su stepenaste, s velikim ravnim površinama, na kojima su teški kranovi mogli da stoje i obavljaju radove - ali ih tada nije bilo! Naši daleki preci bili su svesni uporebe poluga i koturova pa su vrlo verovatno tako nešto koristili tokom izgradnje prvih piramida. 

Druga teorija: Piramide su prvobitno bila brda?

Zanimljiva je ali i bizarna pretpostavka da su piramide prvobitno bile prirodne brdovite formacije a da su potom stene postavljene preko tih brda s vrha nadole a ne u suprotnom pravcu. Ta ideja je1884. prvi put izložena na konferenciji egiptologa, u članku objavljenom u časopisu The Fort Wayne Journal-Gazette. Možda je na to mislio Herodot kada je rekao da su piramide sagrađene „s vrha na dole“. Za ovu teoriju može se reći da je neprihvatljiva, ali i da je veoma maštovita.

Treća teorija: Preciznost je postignuta ručnom obradom

Jedan od izazova prilikom izgradnje piramida je način na koji su Egipćani uspeli da seku stene sa tolikom preciznošću da između dva kamena uopšte nije bilo prostora. Između dva kamena ne može da se ubaci ni parče papira! Kako su Egipćani postigli takvu preciznost? Ni danas se tako nešto ne može izgraditi iako postoje savremene tehnologije i alati s dijamantskim sečivima. A stari graditelji su to postigli korišćenjem običnih alatki uz malo majstorske snalažljivosti. 

Četvrta teorija: Korišćen je krečnjački beton

Možda je objašnjenje za postizanje savršeno glatkih kamenih površina to što je kamenje izliveno sipanjem tečnog krečnjačkog betona, koji je potom stavljan u kalupe da bi se lako formirao savršen geometrijski oblik. Čini se da postoje i dokazi koji idu u prilog ovoj teoriji... Zahvaljujući korišćenju mikroskopa, egiptolog Žan-Filip Lauer je otkrio nešto što ima izgled vodenih mehura na površini kamenja, a to znači da je vazduh možda bio zarobljen ispod tečnog betona. Prema pisanju časopisa Journal of the American Ceramic Society, čini se da su elementi u stenama nastali u procesu koji se odigrao veoma brzo.

Peta teorija: Korišćenje cik-cak rampe

Teorija o ravnoj rampi otpada pošto bi takva rampa morala da bude veća od same piramide. Dužina te rampe trebalo bi da iznosi 1,5 km, obzirom na procenjeni nagib od 7 stepeni. Brzo shvativši ovaj problem, istraživači su osmislili drugačije teorije o rampama.
Da bi rampa uopšte imala smisla, trebalo je da bude konstruisana za upotrebu tokom celokupnog procesa građenja piramida. Iako bi cik-cak rampa zahtevala manje materijala od ravne, skoro je podjednako nerealna jer bi zahtevala neprekidna podešavanja pošto je struktura piramide takva da se visina sve više i više povećava.
Jednostrana cik-cak rampa bila bi još jedna misterija. Kako bi se ova vrsta rampe uopšte približila piramidi? 

Šesta teorija: Upotreba mokrog peska

Danas postoje stručnjaci koji veruju da je kamenje korišćeno za izgradnju piramida transportovano preko gomila mokrog peska u cilju smanjenja trenja tokom prenosa kamenih blokova. Ova teorija bi mogla da objasni transport kamena iz kamenoloma udaljenih stotinama kilometara od mesta gradnje. Takođe, to bi bila dobro objašnjenje načina na koji su radnici podizali stene. Međutim, da li bi mokra rampa bila dovoljno stabilna da izdrži težinu od 20 t? Ili više? I šta je s ljudima koji bi vukli veliko kamenje uz mokru rampu, zar ne bi imali problem sa uporištem za stopala na takvoj površini? U najboljem slučaju, ova teorija može da objasni samo transport stena. Što se tiče metode podizanja kamenja, nema osnove da se poveruje u tako nešto.

Sedma teorija: Uz pomoć spiralne rampe

Ova teorija ima bar malo smisla. Kada je došlo do pokušaja da se smisli uverljiva teorija o rampi, ljudi su počeli da shvataju da je jedino mogla da se konstruiše spiralna rampa. Ona je građena uporedo sa piramidom, i to sa njene spoljašnje strane. Glavni problem tokom  korišćenja spiralne rampe je manevrisanje kamenjem na ivicama. Dovoljno je teško vući ogromne stene uz rampu a tek kako ih okretati kada se dođe do ivice. Upravo na ovom detalju teorija o spiralnog rampi je neuverljiva.

Osma teorija: Vodeno okno

Možda su naši dovitljivi preci napravili dugačak vodeni nasip na razumnoj udaljenosti od kamenoloma pa su, pomoću vodenog okna, transportovali kamenje.  Prema toj teoriji, vodeni nasip je korišćen za prevoz kamenja a njihovo oblikovanje i sečenje odigravalo se u vodi. Nakon što bi stena bila precizno isečena, na nju su kačeni delovi materijala za plutanje. Na taj način odvijao se transport a kamenje je bilo zaštićeno od udaraca drugih materijala tokom puta.
Postoje izvesni dokazi da je ova vrsta vodenih okana korišćena i prilikom gradnja u drugim delovima sveta. Na primer, Angkor Vat, u Kambodži, za koji se veruje da je baš tako nastao.
Međutim, ako je takav kanal korišćen za izgradnju velikih piramida u Gizi, gde je nestao bez traga? Navodno, za izgradnju bi bilo potrebno 10 godina a dužina bi iznosila 10 km, što je udaljenost od reke Nila do Gize. Čak i da je ova teorija tačna, još uvek nema objašnjenje za ostale detalje u piramidi, kao što su blokovi iz kamenoloma koji su korišćeni za izgradnju Kraljeve odaje.

Deveta teorija: Uloga vanzemaljaca

Iako naučnici odbijaju polemike o vanzemaljskom mešanju u ove događaje, nemali broj egiptologa i istoričara pominje da su piramide napravili vanzemaljci! Već i na sam pomen ovakve teorije, mnogi će se podsmevati. Međutim, mnogima je palo na pamet da je ovaj neverovatni podvig morao biti potpomognut bićima iz svemira. Čak i sa tehnologijom gradnje kakvu danas posedujemo, teško da bi bilo moguće izgraditi kao ove u Gizi.
Velika piramida u Gizi okrenuta je prema severu, sa varijacijom od samo tri šezdesetine stepena, što je preciznije od Kraljevske opservatorije u Griniču u Londonu, koji odstupa od severa za devet šezdestina stepena.
S obzirom na težinu svakog od 2,3 miliona blokova kamena od 2,5 t, procenjuje se da se ono postavljalo na svaka dva minuta? To obuhvata i vreme potrebno da se ono savršeno iseče, transportuje preko pustinje, postavi na rampu za izgradnju piramide i potom savršeno precizno uklopi na svoje mesto.
Teško je poverovati da su ljudi stare ere to mogli da izvedu.

Deseta teorija: Unutrašnja rampa 

Francuski arhitekta Žan Pjer Iden se već preko dvadeset godina bavi izučavanjem Velikih piramida. Prema ovom arhitekti, Velika piramida napravljena je pomoću dve odvojene spiralne rampe. Prva je bila spoljašnja spiralna rampa koja je išla do 30 procenata u visinu, a druga je bila unutrašnja spiralna rampa kroz koju su naši preci dovlačili teško kamenje do samog vrha. Iden je izračunao da je ta unutrašnja rampa morala imati nagib od 7 posto. Ta spiralna rampa obuhvatala je otvorene delove na uglovima kako bi radnici mogli da okreću kamene blokove. Osim unutrašnje rampe, Iden je objasnio kako je nastala Kraljeva odaja kao i poreklo najtajanstvenije prostorije unutar Velike piramide - Velike galerije. Teški granitni blokovi iznad Kraljeve odaje „dovučeni“ su u Veliku galeriju pomoću dugačke dizalice (kotura). U Velikoj galeriji se nalaze ostaci koji dokazuju ovu teoriju - rupe utisnute u stene. Veruje se da su korišćene kao podrška sistemu dizalica.
Idenovo razmišljanje o piramidama matematički se uklapa u priču a unutrašnja rampa je jedna od uverljivih mogućnosti. Ipak, zanimljivije je to što je pronađen dokaz o postojanju rampe kada je, prilikom skeniranja piramide, uočen dug spiralni trag, koji je, možda, ostatak unutrašnje rampe. 

 

Priredila: Ilijana Jakšić Pavlović

  

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 115
Planeta Br 115
Godina XXI
Januar - Februar 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA