MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 73
Planeta Br 60
Godina XIII
April. 2016 - Jun. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

Hipoteze

 

Hipoteze

Voda na Zemlji

Naučnici su još uvek nesaglasni po pitanju da li je voda bila prisutna u okolini u vreme nastajanja Zemlje ili je stigla kasnije, preneta kometama i meteorima. Nedavno je grupa geologa, zahvaljujući nalazima u stenju ostrva Bafin, u Kanadi, došla do zaključka da je voda na našoj planeti prisutna od samog njenog početka! Uzorci stenja ispituju se od 1985. godine. Ispitivanja su potvrdila da to stenje sadrži elemen- te iz dubina Zemljine magme, ističu stručnjaci sa Univerziteta u Glazgovu, Škotska. Takav za- ključak doneli su na osnovu prisustva deuterijuma i vodonika u ostacima magme. Na pretpo- stavku da je možda dolazilo do tektonskih mešanja sadržaja i da to može uticati na ovaj nalaz, naučnici navode da slojevi u dubinama planete nisu bili zakačeni tektonikom tako da se saču- vao odgovarajući procenat dva pomenuta elementa. Lava iz utrobe planete davno je izbacila bazaltne slojeve na površinu ostrva. Na putu ka površini planete, ovi elenti se nisu mešali sa stenama kristala tako da su nalazi sa Bafina naj- čistiji primerci utrobe Zemlje, a voda koju poseduju pruža vredan uvid u davnu istoriju plane- te i daje mogući odgovor na pitanje otkud voda na njoj. Analizom te bazaltne mase utvrđeno je davno postojanje vode sa veoma malo deuterijuma, što upućuje na zaključak da voda nije donešena na Zemlju kada se ova ohladila i očvrsnula već je oduvek bila u masi naše planete. Ipak, odakle je voda došla do mase naše planete? Naučnici pominju molekule vode iz omota- ča diska oko Sunca koji je postojao pre nego što su formirane planete. Vremenom, ta bogata vodena prašina slegala se i po Zemlji, o čemu svedoči i nalaz protosolarnih izotopa u ispitiva- nom bazaltnom stenju.

hipoteze
 

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 73
Planeta Br 72
Godina XIII
April. 2016 - Jun. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA