MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 73
Planeta Br 60
Godina XIII
April. 2016 - Jun. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ASTROFIZIKA

 

Astrofizika

Okean tečne vode na Jupiterovom satelitu?

Osvajanje svemira

Sledeća misija NASA-e mogla bi imati za cilj da jedna svemirska letelica dotakne površina Jupiterovog satelita na kome se nalaze potencijalni tragovi života. Ovaj zadatak leta u pravcu Evrope, koji bi tre- balo da se ostvari sredinom 2020-tih, obuhvata bli- že određivanje osobina ledenog satelita tokom više preleta. Takođe, svemirska agencija razmatra slanje male sonde na površinu Evrope. Naučnici koji rade na projektu pohoda u NASA-inoj Laboratoriji za mla- zni pogon u Pasadeni, u Kaliforniji (skraćeno JPL), potvrdili su da se razmatra mogućnost slanja lende- ra. NASA je od stručnjaka već zatražila podatke o ce- ni i o tome šta je potrebno za takav poduhvat. Tako- đe, NASA se obratila Evropskoj svemirskoj agenciji da se uključi u misiju. Satelit „Evropa“ dugačak je 3100 km. Prekriven je ledenim omotačem debljine (kako se pretpostavlja) 80 km. Veruje se da u unutrašnjosti leži ogroman okean tečne vode dubok 20-tak km. Za pet drugih satelita u Sunčevom sistemu (Jupite- rove Ganimed i Kalisto, Saturnove Enceladus i Titan i Neptunov satelit Triton) veruje se da u sebi kriju okea- ne, izjavio je Kevin Hend, zamenik šefa Uprave za istra- živanje solarnog sistema u JPL. Ali, samo su okeani na Enceladusu i Evropi najverovatnije u dodiru s kame- nitim omotačem? Takav scenario omogućava razno- vrsne i zanimljive hemijske reakcije. Ostale površine vode na satelitima se verovatno nalaze u „sendviču“ između slojeva leda. Zaključak je da su Evropa i Ence- ladus prava mesta na listi želja mnogih astrobiologa. Istraživači znaju dovoljno o Evropi kako bi pret- postavili da njeni okeani postoje još od nastanka Sun- čevog sistema pre 4,5 milijarde godina, što znači da su mogući oblici života imali dovoljno vremena da evoluiraju. Što se tiče Enceladusa, širokog oko 500 km, nije jasno koliko dugo se voda nalazi na nje- mu.

inteligencijaEntuzijazam povodom moguće misije ka Enceladusa je takođe veliki, a povećava ga i či- njenica da moćni gejziri Saturnovog satelita nu- de skupljanje uzoraka iz veće daljine. Dok ELF i dalje ostaje samo koncept i za sada se takmiči sa desetinom različitih predloga za sledeću NASA-inu misiju u okviru niskobudžetnog „Diskaveri programa“, pohod ka Evropi je zvanična tačka u NASA- inim namerama. Misija još uvek nema ime ali bi mogla da započne 2022. godine. Nakon stizanja u Jupiterovu orbitu, robotska sonda obaviće 45 preletanja Evrope tokom naredne 2,5 godi- ne. Dok bude letela, svemirska letelica koristiće devet različitih naučnih instrumenata, uključujući kamere visoke rezolucije, detektor za toplotu i radar koji se zra- cima probija kroz led. Trebalo bi da, posle ovog poho- da, naučnici imaju informacije o sastavu površine, pri- rodi podzemnih voda i eventualnim mogućnostima da se tu nalaze izvesni oblici života. Misija preletanja služiće i kao priprema za slanje lendera koji će možda pokušati da probije Evropin ledeni omotač. Za ovako nešto NASA zasad nije spremna.


 

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 73
Planeta Br 72
Godina XIII
April. 2016 - Jun. 2016.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA