MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 67
Planeta Br 67
Godina XII
Jan. - Mart. 2015.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICINA

 Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova

Plan zajedničkog delovanja

Privatne zdravstvene ustanove i privatne prakse osnovale su u septembru prošle godine svoju Asocijaciju čija je misija integracija u zdravstveni sistem u Srbiji, a prvi zadatak je da se uredi privatni zdravstveni sektor, vidi kojim tehničkim i ljudskim kacapitetima raspolaže i otvori dijalog sa svim relevantnim sagovornicima. Inicijativu je pokrenulo 17 uglednih privatnih zdravstvenih ustanova, a udruženje broji više od 180 članova - najvećih bolnica, poliklinika, ordinacija, biohemijskih laboratorija i apoteka.

Deo članstva na osnivačkoj Skupštini
(Click to enlarge)

Osnivači Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije su: DC Zemun, DC Hram, Belmedic, DZ Vizim, Euromedic, MD Poliklinika, Medigroup, Milmedic, Medicinski sistem Beograd, Oculus, Perinatal, Ultrazvuk, Diona, Uromedica, Genesis, Fresenius Medical Care i Farmanea.

Asocijacija je zvanično predstavljena javnosti 26. septembra 2014, na osnivačkoj skupštini kojoj je prisustvovao i ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar. On je u svom obraćanju rekao: “Ministarstvo zdravlja je spremno da pomogne u stvarima koje najviše muče privatni sektor, poput izmene i dopune pravilnika koji nisu usklađeni sa trenutnom situacijom. Planovi Asocijacije da izradi preciznu evidenciju svih zdravstvenih ustanova, broja zaposlenih, broja zdravstvenih usluga koje pružaju, kojim prostorom i opremom raspolažu predstavljalo bi kvalitetan doprinos u sagledavanju precizne slike privatnog zdravstva u Srbiji.”

Prve korake Asocijacije i njene neposredne planove bliže je objasnio dr Predrag Stojičić, jedan od pokretača udruživanja.

“Lična karta” privatnog sektora

- Dvadeset godina unazad, od samog početka obavljanja svoje delatnosti, p rivatni pružaoci zdravstvenih usluga suočavaju se sa brojnim problemima, kao što su neregulisano tržište i nemali broj ordinacija koje posluju u „sivoj zoni“, nejasni i zastareli propisi, problematični krovni zakoni i nedostatak konstruktivne saradnje celog sektora sa Ministarstvom zdravlja i drugim nadležnim institucijama.

Govornici Skupština (s leva na desno): Maja Piščević, izvršna direktorka Američke privredne komore, dr Predrag Stojičić, u ime Asocijacije, ass. dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, Milivoje Miletić, v.d. predsednik Privredne komore Srbije

U cilju rešavanja tih problema Asocijacija je sebi postavila nekoliko ciljeva, a osnovni cilj je izrada „lične karte“ privatnog sektora, odnosno detaljan popis svih privrednih subjekata, broja usluga, broja pacijenata… kako bi se sagledala slika privatnog zdravstva u Srbiji i njegov potencijal. Na tome se intenzivno radi i uskoro će biti konkretnih podataka koji će biti polazna tačka za dalje uređenje privatnog sektora. Radiće se i na unapređenju postojeće zakonske regulative koja trenutno otežava rad privatnih zdravstvenih ustanova, a u planu je i izrada Plana mreže koja će definisati oblasti u kojima privatni sektor može da pomogne državi u pružanju najbolje moguće usluge građanima Srbije.

- Koliko ovo udruživanje utiče na bolji nivo zdravstvene zaštite i zaštitu prava medicinara i pacijenata, odnosno koliko je to dobro za našu državu pošto privatni lekari sami obezbeđuju investicije za proširenje i unapređenje svoje delatnosti?

- Prema podacima Agencije za privredne registre, u Srbiji ima oko 1.500 privatnih zdravstvenih ustanova, a podaci Svetske zdravstvene organizacije kažu da se u njima potroši oko 38 odsto celokupnog novca za zdravstvene usluge. U privatnoj praksi stalno su zaposlena 3.732 lekara, što je jedna desetina ukupnog broja lekara u Srbiji. Ukoliko se tom broju dodaju i medicinske sestre, procenjuje se da u privatnom sektoru radi oko 10.000 zdravstvenih radnika.

Privatna praksa raspolaže najsavremenijom medicinskom opremom - od ukupno 45 magnetnih rezonanci u zemlji, 23 je u privatnom sektoru. Procenjuje se da je jedna četvrtina svih skenera u zemlji u privatnim zdravstvenim ustanovama što govori o visokom kvalitetu zdravstvene zaštite koje pacijentima pruža privatna lekarska praksa.

Dugoročni cilj Asocijacije je da privatni zdravstveni sektor bude integralni, funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji. Ovde pre svega govorimo o integraciji privatnih praksi u sistem primarne zdravstene zaštite i integraciji privatnog i državnog sektora na nivou primarne zdravstvene zaštite i tamo gde u državnim ustanovama postoje liste čekanja.

Obaveza medicinske edukacije

- Šta se vidi kao neposredna perspektiva Asocijacije i može li se očekivati njeno organizaciono povezivanje sa drugim lekarima, njihovim ambulantama i poliklinikama zasad neobuhvaćenim Asocijacijom?

- Brojna ugledna imena i priznati stručnjaci domaćeg zdravstva, kao što su kardiolog prof. dr Milutin Mirić, neurolog prof. dr Slobodan Apostolski, endokrinolog prof. dr Predrag Đorđević, urolog prof. dr Sava Mićić, radiolog doc. dr sci. med. Tihomir Mihajlović, fizijatar prof. dr Olga Popović, danas rade u privatnoj praksi. Tu je i veliki broj stručnjaka koji su se usavršavali u inostranstvu i vratili u Srbiju. Kao udruženje, radimo na unapređenju poslovanja kroz organizaciju edukacija za zdravstvene radnike, obezbeđivanje stručne literature, uspostavljanje međunarodne saradnje sa relevantnim evropskim i svetskim udruženjima, kao i na besplatnoj pravnoj i administrativnoj pomoći. Članovima su na raspolaganju besplatni seminari, kursevi i testovi iz medicinskih i nemedicinskih oblasti, što je sve deo obavezne kontinuirane medicinske edukacije.

Asocijacija je primljena u članstvo Evropske federacije nacionalnih asocijacija privatnih bolnica, koja broji 17 članova. Takođe, u postupku smo pristupanja Evropskoj federaciji bolnica - HOPE, u saradnji sa Komorom zdravstvenih ustanova Srbije.

Radimo na uspostavljanju partnerstva sa svima koji mogu da doprinesu ostvarivanju naših ciljeva: osiguravajućim kućama, bankama, stručnjacima iz oblasti prava koji prate pravne i finansijske propise, državnim strukturama u cilju učestvovanja u javnim debatama i diskusijama predloga zakonskih rešenja, EU i drugim relevantnim partnerima.

Od pokretanja inicijative za uspostavljanje Asocijacije do danas, pridružilo nam se više od 180 članova. Naš cilj je formiranje snažne i brojne Asocijacije , čiji članovi zajednički rade na poboljšanju i racionalizaciji zdravstvene zaštite u najboljem interesu zdravlja svih građana, i naša vrata su otvorena za sve privatne zdravstvene ustanove.

Kontakt adresa Asocijacije je sekretarijat@privatnapraksa.org ,
Telefon 011/3806-109.
Detaljne informacije o Asocijaciji i internet prezentacija na www.privatnapraksa.org

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
»   ON LINE PRODAJA

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 67
Planeta Br 67
Godina XII
Jan. - Mart. 2015.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2015. PLANETA