MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
»  BROJ 47
Godina IX
Jul - Avgust 2011.

»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.


 

» Glavni naslovi

TEMA BROJA - MEGA BRODOVI

 

«Maersk»

Brod za prevoz kontejnera

Danska kompanija «Maersk» jedan je od lidera na tržištu kontejnerskog pomorskog transporta. Sve veća potražnja za ovakvim vidom prevoza je primorala ovu kompaniju da radi na povećanju svojih transportnih kapaciteta - a kako drugačije nego povećanjem nosivosti brodova u svojoj floti?

Maersk EEE – Mnoge svetske luke nisu osposobljene za prihvat ovako velikog broda

“Emma Maersk”, porinut 2006. godine, danas je najveći brod za transport kontejnera; može da preveze gotovo 15.000 jedinica na palubi dužine gotovo 400 m. Njeni «sestrinski» brodovi iz E klase su identični.

Kompanija je, posle uspeha E klase brodova, u februaru ove godine sa južnokorejskom kompanijom «Daewoo» sklopila ugovor o izgradnji 10 brodova klase „triplee E“ kapaciteta od 18.000 kontejnera, uz mogućnost proširenja proizvodnje na još 20 ovakvih plovila. Brodovi bi trebalo da imaju dužinu od 400 m i širinu od 60 m a prvi bi trebalo da bude isporučen 2014. godine.

Iako je ova klasa brodova svega 3 m šira i 4 m duža od svojih prethodnika, u nju je moguće smestiti gotovo 3.000 kontejnera više. Trup broda ima oblik latiničnog slova U; tom malom modifikacjom trupa omogućeno je smeštanje čitavog jednog reda kontejnera više nego u prethodnoj klasi brodova.

 

Za razliku od konvencionalnih brodova ovog tipa, novi «Maersk» brodovi će imati dva dizel motora od kojih svaki, nezavisno od drugog, pogoni odgovarajući propeler. Uobičajno je da se snaga sa svih motora zajednički prenosi na jedan propeler, ali prednost ovog sistema je u boljoj efikasnosti u distribuciji pritiska, što utiče na povećanje stepena iskorišćenosti. Svaki od dva dizel motora je snage od 45.000 KS, a procenjena brzina se kreće od optimalnih 19 do maksimalna 23 čvora na sat.

Naziv klase ovih brodova nije slučajno „triple E“ (tri E); time se označava «ekonomičniji, energetski efikasniji i ekološki brod».

Brod ovih veličina ima i nekoliko nedostataka, a među najvažnijima su: nema luke u Severnoj Americi koja ga može opslužiti i brod je toliko veliki da ne može da prođe kroz Panamski kanal. Time je tržište ovog plovila svedeno na rute između Evrope i Azije sa prolaskom kroz Suecki kanal.

Morski džinovi

Plovila za druga plovila

Brodovi sa polu-potapajućim trupom su jedini brodovi na svetu koji imaju mogućnost podizanja i transporta izuzetno teškog i vangabaritnog tereta, kao što su naftne platforme, gasne bušotine pa čak i drugi brodovi

MV Blue Marlin

MV Blue Marlin carrying USS Cole - Američka mornarica je koristila usluge broad Blue Marlin za transport broad teško oštećenog terorističkim napadom

Ovakva plovila karakteriše dugačka i niska paluba koja povezuje mašinski odeljak na zadnjem delu broda i odeljak za upravljanje koji se nalazi blizu pramca. Sam trup broda je zapravo ogroman balasni rezervoar kojim se reguliše visina palube. Kada se balasni rezervoari popune, paluba broda se spušta ispod nivoa vodene površine i teret se prosto naveze na palubni prostor; zatim se osigura, ispuštanjem balasta se podigne nivo palube i teret je spreman za dalji transport. Ovaj transportni sistem često koriste naftne kompanije i državne mornarice za transport svojih brodova.

Najveći brod ovog tipa je «Blue Marlin» Proizveden je u jednom kineskom brodogradilištu, a vlasništvo je jedne britanske kompanije. Brod je dugačak 225 m, širok 63 m a u stanju je da preveze teret od gotovo 70.000 t. Za pogon je izabran moćni dizel motor snage 4.500 kW, pri čemu se brzinom od 14 čvorova može prevesti teret na rastojanju od 25.000 nautičkih milja. Brod je potpuno opremljen za smeštaj i život oko 60 članova posade.

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u  
»  Prijatelji Planete
 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003 -2013. PLANETA